[text]
Täna on


TUETTUSE AVALDUS

Avaldame tuettust Maavalla Kojale ja Kunda põliselle rahvale võitluses Kunda Iiemä puutumattuse iest. Meije leijama, et Kunda Linnavolikogu ottsus ehitada Kunda Iiemääle tuulepark on läbi mõtlematta, põhjendamatta ja paigalise ajaluo ja kultuuri muistamise kõha päält kuritegelik.

Jogalaine ennemuistane pyhapaik vai muu esivanematte mälestusmärk on osa iesti rahvusest ja kultuurist. Näväd kannavad endas sõnumida, et maarahvas on eland siinmail luodussega kuoskõlass tuhanded aastad. Sie on irmus, ku omad juured ja rahvusligu muistamise kauttaned inimised akkavad neis paiguss tegutsemisega ävitama meije juuri.

Kunda Linnavolikogu ottsus algatada detail planiering Kunda Iiemääl puutub õtse ja valusast ka Lyganuse kihelkonna põlisesse rahvasse. Õnnest Lyganuse Vallavolikogu ottsustas tänavaasta kevade Purtse Iiemääl arendustegevust mitte lubada. Siiemaale on riik miskit muodi ennemuistasi pyhapaiku kaitsend. Aga Kunda Linnavolikogu ottsussega on luodu pretsedent, kus tohib arendada äri- ja ehitustegevust ka kaitsealuse maa pääl.

Tuettame Maavalla Koda ja Kunda kandi põlisrahvast nii nõuga kui ka jõuga.

 

TOETUSAVALDUS


Avaldame toetust Maavalla Kojale ja Kunda kandi põlisrahvale võitluses Kunda Hiiemäe puutumatuse eest. Leiame, et Kunda Linnavolikogu otsus ehitada Kunda Hiiemäele tuulepark on läbi mõtlemata, põhjendamatu ning kohaliku ajaloo- ja kultuurimälu suhtes kuritegelik.

Iga muistne pyhapaik või muu esivanemate mälestusmärk on osa eesti rahvusest ja kultuurist. Nad kannavad endas sõnumit, et eesti rahvas on elanud siinmail loodusega kooskõlas tuhandeid aastaid. On kohutav, kui oma juured ja rahvusliku mälu kaotanud inimesed hakkavad neis paikades tegutsedes hävitama meie juuri.

Kunda Linnavolikogu otsus algatada detailplaneering Kunda Hiiemäel puudutab otseselt ja valusalt ka Lyganuse kihelkonna põlisrahvast. Õnneks otsustas Lyganuse Vallavolikogu tänavu kevadel Purtse Hiiemäel arendustegevust mitte lubada. Siiani on riik mingil moel muistseid pyhapaiku kaitsnud. Kunda Linnavolikogu otsusega on aga loodud pretsedent, kus tohib arendada äri- ja ehitustegevust ka kaitsealusel maal.

Toetame Maavalla Koda ja Kunda kandi põlisrahvast nii nõuga kui ka jõuga.

 

Kaja Toikka

Lyganuse kihelkonna
põlisrahva liikumise eestkõneleja