[text]
Täna on

Tartu ringkonnakohus tegi eile teatavaks otsuse, millega rahuldas Kunda linnavolikogu ja OY Oceanside´i apellatsioonkaebused ning tyhistas Tartu halduskohtu otsuse, millega rahuldati Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja kaebus Kunda Hiiemäe tuulepargi piirkonna detailplaneeringu tyhistamiseks, teatas ringkonnakohtu pressiteenistus.

Ringkonnakohus leidis, et tuulepargi ehitamine ei riku koja õigusi ega piira vabadusi. Tõendamatuks loeti koja väide, et tuulepargi rajamine detailplaneeringus ettenähtud kujul kahjustab olulisel määral taara- ja maausuliste usuliste toimingute läbiviimist ja usuvabadust. Kaebaja ei ole tõendanud, et taara- ja maausulised viivad praegusel ajal detailplaneeringu alal läbi usutalitusi ning tuulepargi rajamine takistaks nende läbiviimist.
 
Härjapea koja vanema Ahto Kaasiku sõnul ei loe koda ringkonnakohtu väiteid põhjendatuiks ja kaebab otsuse tõenäoliselt edasi Riigikohtusse. Ahto Kaasik ytles:


“Härjapea Koda esindab Põhja-Eesti taara- ja maausulisi, k.a. neid, kes elavad Kunda linnas ja selle lähiymbruses. Maausk on ysna isiklik asi ja maausuline vi maausulisi tavasid täitev inimene ei soovi reeglina avalikku tähelepanu. Ka põhiseaduse järgi ei pea inimene oma usulisi vaateid avaldama. On loomulik, et eraisikute asemel kaitseb Kunda Hiiemäge koda.
 
Kuna me ei misjoneeri, ega korralda esivanemate usutavade täitmiseks tavaliselt avalikke talitusi, jäävad meie tegemised märkamatuks. Maausulised tavad on kujunenud selliseks sajandite jooksul valitsenud okupatsioonivõimude tagakiusamise tõttu.”

Kunda hiiemäele tuulepargi ehitamise kooskõlastas Muinsuskaitseamet. Eesti tuntumad pärimuseuurijad Mall Hiiemäe, Ergo-Hart Västrik ja Mari-Ann Remmel on aga oma eksperthinnangus välistanud hiiemäele ehitamise ja selle kasutamise majandusliku kasu saamise eesmärgil. Praegu on Kultuuriministeeriumis ettevalmistamisel looduslike pyhapaikade riiklik arengukava, mis peaks lõpetama pyhapaikade kaitsel valitseva korralageduse.

Tartu Ringkonnakohtu otsuse peale saab esitada Riigikohtule kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.

Vaata lisaks:

Tartu Ringkonnakohtu otsus jm Kunda hiiemäega seotud asjad


Maavalla Koda