[text]
Täna on

Eile, 10.04. kogunes Tallinnas Kunda hiiemäe kysimust arutav ymarlaud. Eestimaa Looduse Fondi kutsel osalesid nõupidamisel Erakond Eestimaa Rohelised esindajad, arendajad Jaan Tepp ja Martin Kruus ning Maavalla kojast Ahto Kaasik, Anna-Liisa Lutsar ja Andres Heinapuu.

Kohtumisel tutvuti olukorraga ja tõdeti:
1. tuulikute ehitamine hiide on probleem, see kahjustab usulisi, kultuurilisi ja sotsiaalseid väärtusi,
2. koda on planeeringu menetluses teinud õigeaegselt kõik sammud,
3. Kunda linn eksis, kui selle planeeringu kaitsealusele hiiemäele algatas ja koja ettepanekutega ei arvestanud,
4. Muinsuskaitseamet eksis, kui arvestas planeeringule kooskõlastust andes yksnes hiie arheoloogilise väärtusega,
5. lisaks maausulistele mõistavad hiiemäele ehitamise oma ekspertarvamuses hukka Eesti tippfolkloristid,
5. arendajad ei soovi oma projektist loobuda,
6. mõistlik kokkulepe oleks see, kui tuulikutele leitaks teine asukoht või suurendataks väljaspool hiit asuva tuuliku võimsust nõnda, et ärimehed saaksid loodetud kasumi,
7. Kunda hiiemäe, samuti teiste Eesti looduslike pyhapaikade huvides tuleb olemasolev detailplaneering teha ringi nõnda, et hiiemäele ei ehitataks,
8. hiie kaitsjatele ei ole Kunda hiiemäe kaitsmine formaalne kysimus, vajadusel ollakse valmis pöörduma ka Euroopa inimõiguste kohtusse või kaitsma hiit oma kehaga,
9. taoliste uute juhtumite vältimiseks tuleb võimalikult kiiresti rakendada riiklik looduslike pyhapaikade arengukava,
10. kysimuse arutellu tuleb kaasata Kunda linn.

Maavalla koja vanem Ahto Kaasik kommenteeris kohtumist järgmiselt:

"Roheliste huvi Kunda Hiiemäe vastu on tingitud asjaolust, et erakonnas kyllaltki olulist rolli etendavad isikud Jaan Tepp ja  Martin Kruus on yhtlasi Kunda tuulikupargi rajajad. Kysimus pole ilmselt siiski vaid erakonna või tuuleelektri maine olulises kahjustamises vaid ka erakonna väärtustes. Rohelist maailmavaadet ja pärandmaastikku väärtustav erakond ei saa ilmselt vaikides pealt vaadata kui kestahes, eriti aga tema liikmed kavatsevad hävitada meie yhiseid ajaloolisi, kultuurilsi ja yhiskondlikke väärtusi. See on minu kui miteerakondlase isiklik arvamus, kuid ma loodan, et ei eksi.

Igaks juhuks rõhutan veel yle, et kojal ei ole erakondlikke eelistusi ja kodalased otsustavad oma erakondliku kuuluvuse ise. Me eeldame, et oma maast, esivanematest, maausust ja laiemalt pärimuskultuurist hoolivad inimesed seisavad põlisväärtuste eest tublilt mistahes erakonnas või yhenduses, kuhu nad kuuluvad."

Kunda kohtuasja seis


Riigikohtu kolleegium pole seni otsustanud koja kaebuse menetlusse võtmist või võtmata jätmist. Usutavasti tehakse see otsus siiski lähinädalatel.


Riigikohtus võib minna nii ja naa. Igaks juhuks oleme uurinud ka Euroopa Inimõiguste kohtusse pöördumise tingimusi ja arutanud ka laulva maleva kutsumist Kunda hiiemäele juhul, kui seal peaks minema ehituseks.


Maavalla koda