[text]
Täna on
10217. a. põimu- ja sygiskuul (08.-09. 2004) toimusid Virumaal Mahu kihelkonna Kunda Hiiemäel arheoloogilised avariikaevamised. Uuriti kruusakarjääri järsul serval asuvat lõhutud kivikalmet. Avati kümmekond varisemisohus olevat hauatarandit, mille vanuseks arvati olevat 2400 - 2500 aastat.

Lõhutud kalme avastati eelmise aasta porikuus (10.2003) Maavalla Koja hiite ylevaatuse prooviaasta käigus toimunud välitöödel. Uurides karjääri serval asuvat väheldast kõrgendikku, avastati kuristiku serval paeladu ja sellest pudenenud inimluid ja söepuru. Osadel luudel oli põletamise jälgi.

Kunda Hiiemägi on nõukogude ajast alates muinsuskaitse all. See pole aga aidanud seni hiiemäge vajalikul määral uurida ega kaitsta. Halvas või väga halvas seisukorras on paljud teisedki muinsuskaitse alla kuuluvad hiied. Hädad algavad sellest, et Eesti riik ja selle ametid ei käsitle ajaloolisi hiisi terviklike pyhapaikadena. Senine muinsuskaitse praktika kaitseb hiites vaid võimalikku arheoloogilist kultuurikihti. Paraku ei suudeta kaitsta sedagi.

Kunda Hiiemäega seotud rahvapärimust

Kunda ümber kihas kaks tuhat aastat tagasi elu

Kunda kalme osutus arvatust vanemaks


Arheoloogid uurivad karjääri serval asuvat lõhutud kalmet. 31.08.10217 (2004). Foto A.Kaasik
Arheoloogid uurivad karjääri serval asuvat lõhutud kalmet. 31.08.10217 (2004). Foto A.Kaasik

Arheoloogid uurivad karjääri serval asuvat lõhutud kalmet. 31.08.10217 (2004). Foto A. Kaasik

Kalme säilinud osa on varisemisohus. 31.08.10217. Foto A. Kytt
Kalme säilinud osa on varisemisohus. 31.08.10217. Foto A. Kytt

Kalme säilinud osa on varisemisohus. 31.08.10217. Foto A. Kytt

31.08.10217. Foto A. Kytt
31.08.10217. Foto A. Kytt

Musta kile all on luustikud. 31.08.10217. Foto A. Kytt

Silinud kalmeosa on kuni 70 cm kõrge. 31.08.10217. Foto A. Kaasik
Silinud kalmeosa on kuni 70 cm kõrge. 31.08.10217. Foto A. Kaasik

Säilinud kalmeosa on kuni 70 cm kõrge. 31.08.10217. Foto A. Kaasik

Laotud kalmetarandid on aja jooksul kokku vajunud. 31.08.10217. Foto A. Kaasik
Laotud kalmetarandid on aja jooksul kokku vajunud. 31.08.10217. Foto A. Kaasik

Laotud kalmetarandid on aja jooksul osaliselt kokku vajunud. 31.08.10217. Foto A. Kaasik

 

 

 

 

 

 

Leidude asukohad talletatakse. 31.08.10217. Foto A. Kaasik
Leidude asukohad talletatakse. 31.08.10217. Foto A. Kaasik
Leidude asukohad talletatakse. 31.08.10217. Foto A. Kaasik

 

 

 

 

Kunda Hiiemägi 10216. a. porikuul (10.2003). Foto A. Kaasik
Kunda Hiiemägi 10216. a. porikuul (10.2003). Foto A. Kaasik
Kunda Hiiemägi 10216. a. porikuul (10.2003). Foto A. Kaasik

 

 

 

 

Kunda Hiiemäe karjäär, yleval lõhutud kalmed. 10216 porikuul. Foto A. Kaasik
Kunda Hiiemäe karjäär, yleval lõhutud kalmed. 10216 porikuul. Foto A. Kaasik

Kunda Hiiemäe karjäär, yleval lõhutud kalmed. 10216 porikuul. Foto A. Kaasik

Lõhutud kalmet märkas esimesena Jaan Nõmm. 10. 10216. Foto A. Kaasik
Lõhutud kalmet märkas esimesena Jaan Nõmm. 10. 10216. Foto A. Kaasik

Lõhutud kalmet märkas esimesena Jaan Nõmm. 10. 10216. Foto A. Kaasik

Kalmest pudenend luid. Rikutud rahu ja hävitatud kultuuriväärtus. 10.10216. Foto A. Kaasik
Kalmest pudenend luid. Rikutud rahu ja hävitatud kultuuriväärtus. 10.10216. Foto A. Kaasik
Kalmest pudenend luid. Rikutud rahu ja hävitatud kultuuriväärtus. 10.10216. Foto A. Kaasik