[text]
Täna on

Täna, kolmapäeval, 31. sydakuud arutati Tartu Ringkonnakohtus Kunda Linnavolikogu ja OÜ Oceanside apellatsioonikaebust Tartu Halduskohtu 2006. aasta 18. oktoobri otsusele, millega tyhistati Kunda Linnavolikogu otsus kehtestada Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneering.

Kunda Linnavolikogu ja OÜ Oceanside taotlevad Tartu Halduskohtu otsuse tyhistamist ja õigust ehitada muinsuskaitsealusele hiiemäele kaks ja selle kõrvale yks tuulik ning nende teenindamiseks vajalikud teed, hooldusväljakud ja elektriliinid.

Kunda linna (volikogu esimees  Anne Tasuja) ja OÜ Oceanside (juhatuse liige Martin Kruus) esindajad väitsid jätkuvalt, et detailplaneeringu kehtestamise otsus ei peagi sisaldama selle kehtestamise põhjendusi ja kaalutlusi või viiteid neile. Samuti väideti, et tuulepargi ehitus ei kahjusta isikute usuvabadust. Linna esindaja rõhutas, et otsuse tegemisel on lähtutud detailplaneeringu kooskõlastustest, sh Muinsuskaitseameti omast.

Hiiemäge kaitsva Härjapea Koja (vanem Ahto Kaasik) esindajad viitasid detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise  aruandele, milles on tõdetud, et Kunda hiiemäel on oluline väärtus religioosse objektina. Aruandes, samuti selle lõppjäreldustes seisab, et tuuleturbiinide rajamine hiiemäele piirab inimeste religioosse eneseteostuse võimalikkust. Vastavalt Põhiseaduse § 40 saab isikute usuvabadust piirata yksnes avaliku korra, kõlbluse ja tervise huvides, kuid vastavaid põhjendusi ei leidu ei detailplaneeringu kehtestamise otsuses ega muudes dokumentides.

Hiljuti koostasid oma ala nimekad asjatundjad Mall Hiiemäe, Ergo-Hart Västrik ja Mari-Ann Remmel Kunda hiiemäe folkloristliku eksperthinnangu, kus kinnitavad pyhapaiga suurt väärtust ja laidavad maha kavatsuse rajada sinna tuulepark. Ekspertarvamuses on öeldud: “Tuulikute idee on kyll keskkonnasõbralik, kuid modernsed hiigeltuulikud ning ligipääsuteed sõidukitele ei sobi looduslikku pyhapaika. Leiame, et majandusliku kasu taotleva projekti läbiviimine Kunda Hiiemäel ykskõik millisel ettekäändel rikuks kirjutamata seadusi ning seaks potentsiaalsesse ohtu ka teised kaitsealused ning veel arvele võtmata muistised. Nad ei vaja arendamist, vaid hoidmist, väärtustamist ja toimivat kaitset kooskõlas põliste traditsioonidega.”

Looduslike pyhapaikade rahulejätmist ja Kunda-taoliste planeeringute kohest peatamist sooviva avaldusega on tänaseks liitunud 4100 inimest (neist yle 3000 internetis www.maavald.ee/hiied/). Allkirjade kogumist alustati eelmise aasta lõpul, kui ansambel Metsatöll ja Maavalla Koda korraldasid kontserdisarja “Koduhiite kaitsel”, millega nad juhtisid Kunda hiiemäele ja teistele looduslikele pyhapaikadele avalikkuse tähelepanu.

Allakirjutanute seas on esindatud riigiametnikud, muusikud, õpetajad, õppejõud, looduskaitsjad, ettevõtjad, juristid, ajakirjanikud ja paljude teiste erialade esindajad, kelle hulgas on tuntud ja tunnustatud inimesi, näiteks kirjanikud Arvo Valton, Jaan Kaplinski, Karl-Martin Sinijärv, Leelo Tungal, orientalist Linnart Mäll, kunstnikud Aili Vint, Peeter Laurits, režissöör Margit Keerdo, riigikogulased Tõnis Lukas ja Mark Soosaar, Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop ning Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Ergo-Hart Västrik.

Tartu Ringkonnakohus teeb otsuse teatavaks 20. radokuud k.a. 

Lisateavet Kunda hiiemäest:
http://www.maavald.ee/kunda.html

Maavalla Koda