[text]
Täna on

Virumaa Teataja

18.08.2005 00:01

 

Kunda jõe ja Viru-Nigulasse viiva tee vahelisesse nurka, kus praegu asuvad kivikalmed ja pooleldi kaevatud kruusakarjäär, kavatseb OÜ Oceanside järgmisel suvel püsti panna kolm tuulegeneraatorit.

 

Kunda linnavalitsus on algatanud linnale kuuluva 49 hektari suuruse Hiiemäe katastriüksuse detailplaneeringu ja OÜ Hendrikson & Ko on valmistanud tuulepargi eskiislahenduse.

Esmaspäeval algatas Kunda linnavalitsus keskkonnamõju hindamise ja lähemate nädalate jooksul tuleb ka programmi avalik arutelu.

 

Rahastab Jüri Mõis

Hiiemäele on plaanitud püstitada umbes 400-meetriste vahedega kolm tuulikut. Ühe võimsus on 2,3 MW ja tuulepargi koguvõimsus 6,9 MW. Suurim lubatud tuulegeneraatori kõrgus on 145 meetrit.

 

OÜ Oceanside juhatuse liige Jaan Tepp, kes on ka Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht, ütles, et generaatori tiibade kinnituskoht tuleb maapinnast umbes 80 m kõrgusele ehk teisisõnu on tuuliku “varreosa” umbes niisama kõrge kui läheduses asuva Kunda Nordic Tsemendi korsten.

 

Hiiemäe tuulepargi kogumaksumus on ligikaudu 120 miljonit krooni, millest 95 miljonit kulub Saksamaalt kolme uue tuuliku ostmiseks. Projekti rahastaja on tuntud ärimees, endine Tallinna linnapea Jüri Mõis.

 

Tepp rääkis, et rohkem kui aasta väldanud tuulemõõtmine näitas pargi ots otsaga kokkutulemist. Kunda kasuks rääkis ka asjaolu, et linn ise oli huvitatud tuulepargi rajamisest, tõstmaks Kunda mainet keskkonnasõbraliku paigana, ja nii võrguühenduse kui ka suurte elektritarbijate lähedus.

 

Tasub kümne aastaga

Teede ja vundamentide ehituse algus on kavandatud tulevaks kevadeks, tuulikud saaksid suvel püsti umbes nädalaga ja pärast nende häälestamist võiks sügisest hakata elektrit tootma, lausus Tepp.

 

Aastaseks tootmismahuks on arendaja kavandanud umbes 18 000 MW/h ja tasuvusajaks kümme aastat. “Majanduslik loogika on see, et tuulikud on omanikule võimalus raha paigutamiseks, et saada rohkem tulu kui 1-2 protsenti, mis tuleks raha deposiidi peal hoides,” sõnas Tepp. Ta selgitas, et tuulepark on nagu pensionisammas, kus raha hoida ja kasvatada.

“Mingit kolossaalset tulu sealt ei tule,” märkis Tepp ja lisas, et tuulepark on tegelikult rohkem kui rahategemise projekt. Tepp rõhutas tuulepargi keskkonnasõbralikkust ja Hiiemäe muinsuse kaitset.

 

Pooleldi karjääriks kaevatud kivikalme Kunda Hiiemäel avastati 2003. aastal ja 2004 tehti matusepaigas päästekaevamisi. Samas asub ka põline hiiepaik, mille järgi küngas nimegi saanud.

 

Maausulised soovivad hiit

Kui juuli lõpus toimus Kunda linnavalitsuses tuulepargi detailplaneeringu eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu, esitas taarausuliste ja maausuliste Maavalla Koda kirjalikult oma seisukohad Hiiemäe kui kultuuri- ja arheoloogiamälestise kaitsmise ning hiie loodusliku koosluse taastamise kohta.

 

Nende ettepanekul plaanitakse tehnorajatise mõju vähendamiseks üks tuulik püsti panna Hiiemäe asemel Viru-Nigula tee äärde ja tuulepargi ala väheneb Hiiemäel seeläbi kolmandiku võrra.

Samuti kohustas Kunda linnavalitsus arendajat arutama Maavalla Kojaga loodusliku hiie taastamist vanas kruusakarjääris, et väärtustada paiga kultuslikku tähendust.

 

Muinsuskaitse poolelt osalesid arutelus muinsuskaitseameti järelevalveosakonna peainspektor kinnismälestiste alal Ants Kraut ja arheoloog Tõnno Jonuks. “Otsest vastuseisu muinsuskaitse poolt pole,” märkis Kunda linna maakorraldaja Janek Vellak.

 

Jaan Tepp kinnitas, et nemad on huvitatud nii arheoloogiamälestiste uurimisest ja konserveerimisest kui ka hiie taastamisest. Samuti on arendaja teinud ettepaneku, et seal võiks tulevikus korraldada öko- ja muinsuskaitsepäevi. Tuulepargi teede ehitamine annab ka parema ligipääsuvõimaluse muististele.

 

Tuulepark-külastuskeskus

“See oleks põnev sümbioos - ühelt poolt muinsus ja teiselt poolt kaasaegne keskkonnasõbralik energiatootmine,” tähendas Tepp. Ka Kunda linn loodab, et Hiiemägi kujuneb turistidele atraktiivseks külastuskohaks põhjarannikul.

 

Hiiemäe ümbruse elanike avalikul arutelul esitatud küsimused puudutasid eelkõige müra. Planeerijate kinnitusel ei ületa see elamualadel lubatavat mürataset.

Maakonna teise tuulepargi rajamist kavandab OÜ Intercon Energy Viru-Nigula vallas Pada-Aruküla ja Tüükri külas.

 

 

Allikas: http://www.virumaateataja.ee/190805/esileht/majandus/15025863.php

22.08.2005