[text]
Täna on

Väljavõte

 

Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu koosoleku protokoll

 

26.05.2005-08-22 Tallinn, Pikk tn 2

Algus 16.00

 

Kohal: V. Lang, J. Peets, T. Tamla, A. Lavi, H. Valk, J. Tamm, M. Mandel, A. Vunk

 

Osavõtjad: A. Trummal, A. Rudi, A. Kraut (Muinsuskaitseamet)

 

Päevakord:

 

2. 29.04.2005 väljasõiduistungi otsuste formuleerimine:

a)       Kunda ümbersõidutee

b)       Kunda tuulepark

 

 

2. 29.04.2005 väljasõiduistungi otsuste formuleerimine /.../

 

b) Kunda tuulepark

 

Tuulepargi sobivuse ja mõju hindamisel hiiemäele arheoloogiamälestiste kaitse seisukohalt jagunesid nõukogu liikmete hääled otsuse poolt ja vastu 4:4,

 

Otsustati: teha ettepanek tuulepargi arendajatele pidada võimalikult laialdasi konsultatsioone keskkonnateenistuse, Maavalla Koja ja roheliste ühendustega, kujundamaks seisukohta kolme tuulegeneraatori mõjust ümbritsevale keskkonnale.

 

2) Kunda ümbersõidutee.

 

Otsustati: mitte nõustuda projektiga, mille kohaselt tuleks tee rajada läbi mäe, soovitati otsida teisi lahendusi.

 

 

Koosolekut juhatas Valter Lang

 

 

Protokollis Ants Kraut