[text]
Täna on

Neljapäeval, 1. sygiskuud (01.09) tegi Keskkonnaministeerium avalduse Kunda hiiemäele kavandatava tuulepargi asjus. Avalduses seisab:

Viimasel ajal on mitmed isikud ja organisatsioonid võtnud sõna Kunda Hiiemäe tuulepargi piirkonna detailplaneeringu ja võimaliku tuulepargi ehituse teemal. Keskkonnaministeerium leiab, et asjaga ei tohiks kiirustada.

 

Keskkonnaministeerium leiab, et Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu ja võimaliku tuulepargi ehitusega ei tohiks kiirustada, kirjutab ajaleht Postimees.

 

Keskkonnaministeerium on seisukohal, et Kunda Hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu koostamisega peab kaasnema keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest nimetatud piirkonnas on teise kategooria kaitsealuse nahkhiire liigi elupaigad.

 

Samuti asuvad endisel Kunda Hiiemäel kivikalmed ja ehitusel võib-olla mõju kultuuripärandile.

 

Keskkonnaministeerium on soosinud ja soosib ka edaspidi rohelise energia arengut Eestis, kuid leiab, et ka põlevkivienergiast oluliselt keskkonnasõbralikumate taastuvenergiaallikate kasutuselevõtmisel tuleb kaasnevaid keskkonna-, sotsiaal- ja majanduslikke mõjusid hoolikalt hinnata ning arvestada saadud tulemusi otsuse tegemisel.

 

Teisipäeval Kunda Linnavalitsuses toimunud kohtumisel pakkus Maavalla Koda tuulepargi arendajale Oceanside OÜ-le kokkuleppe, mille kohaselt ehitataks tuulegeneraatorid hiiemäe naabrusse sama kõrgel asuvale paetasandikule. Sellise lahenduse korral saaks säästa väärtuslikku hiiemäge ning tuuleelektrit toodetaks samadel tingimustel kui hiiemäel. Arendaja jäi esialgu kindlaks oma soovile ehitada 2 tuulegeneraatorit tingimata ajaloolisele hiiemäele.

 

Maavalla Koda