[text]
Täna on

Tuulepargi teema on aktuaalne olnud juba alates 2003. aastast, mil hakati OÜ Oceanside ning Kunda linnavalitsuse koostööna planeerima selle rajamist muinsuskaitse alla kuuluvale hiiemäele.

Pidevalt on selle teemaga seoses üleval olnud ka erinevate osapoolte huvide konflikt: ühel pool tuulepargi rajamise pooldajad, nende hulgas Kunda linnavalitsus ja planeeringuid teostav OÜ Oceanside, teisel pool aga taarausuliste ja maausuliste Maavalla Koda, kes püüab säilitada hiiemäe kultuurilist ja ajaloolist väärtust.

 

Tuulepargi rajamise pooldajad näevad selles võimalust meelitada ligi turiste, kes saaksid korraga tutvuda nii modernse arhitektuuriga tuulepargi näol kui ka iidsetest aegadest pärit kalmetega.

Vastu olijad on aga arvamusel, et pärast tuulegeneraatorite rajamist on kalmete uurimine tunduvalt raskem, kardetakse ka, et ehitamise järgus võidakse kahjustada territooriumil asuvaid ajaloo- ja kultuurimälestisi.

 

Kas aga tuulegeneraatoreid üldse saab nimetada “rohelise energia” tootjateks, kui koos energiaga toodetakse lärmi. Ning paljude arvates suureneks ka Kunda negatiivne maine, sest linn on niigi tuntud kui tselluloosi tootja. Samas ei reosta tuulegeneraatorid ümbritsevat keskkonda, sest energia tootmiseks vajavad nad ainult tuult ning selle muutmine energiaks ei tekita ohtlikke jäätmeid.

 

Hiiemäe alternatiiviks on välja pakkuda teine läheduses asuv territoorium, mis on ka samal kõrgusel kui praegune vaidlusallikas Kunda hiiemägi. Aga jällegi tekkivad probleemid, sest hiiemäe projekteerimisele on juba kulutatud aega ja raha ning tuulepargi uue asukoha sobivuse määramiseks vajalike uuringute läbiviimine võtaks aega.

 

Praeguse seisuga on muinsuskaitseamet andnud loa tuulepargi ehitamiseks hiiemäele, millega alustatakse järgmisel aastal.

 

Tuulepargi mõjust kohalikule elule võib rääkida alles siis, kui tuulepark on valmis ehitatud ning mõne aja möödudes ilmnevad ka tagajärjed. Kas positiivsed või negatiivsed, jääb igaühe enda otsustada.

 

Arvata võib, et ükskõik milline otsus hiiemäe suhtes ka ei tehta, leidub alati huvigruppe, kes toovad välja tuulepargi ehitamise negatiivseid aspekte. Kõige tähtsam on erinevate osapoolte professionaalne lähenemine olukorrale, mis nõuab kompromissile minekut, kuid ei tähenda oma arvamusest loobumist.

 

Hiiemäe tuulepargist võib tulevikus saada tõepoolest turismimagnet ja Kunda positiivse maine kujundaja, kuid ei ole välistatud ka vastupidine efekt. Aeg näitab, kellel oli õigus ja kas otsus ehitada tuulepark just Kunda hiiemäele oli korralikult läbi mõeldud.

 

Anna Šibajeva, Tartu ülikooli Pärnu kolledži tudeng

 

Virumaa Teataja