[text]
Täna on

Saaremaa ühel suurimal loodusväärtusel Panga pangal hakatakse hindama kavandatava ehitustegevuse mõju keskkonnale. “Matame sõjakirve maha,” teatas varem hindamist ebavajalikuks pidanud ettevõtja Alver Sagur (pildil), kes tahab ehitada maastikukaitsealal ja tulevasel Natura alal asuvale pangale parkla, loodusmaja ja neli elamut.
 
Sagur avaldas ühtlasi lootust juba jaanipäevaks 7000 ruutmeetri suurune parkla ehitada. Esimene laev kruiisituristidega saabub mais. Asjatundjate väitel võtab aga keskkonnamõjude hindamine kõige vähem aega kolm kuud. Keskkonnamõjusid hakkab hindama firma Hendrikson & Co.
 
Panga pangal asuva Pärdi kinnistu detailplaneeringu suhtes algatas Mustjala vallavalitsus keskkonnamõjude strateegilise hindamise esmaspäeval. “Meil polnud mingit põhjust keelduda, kui arendaja ise soovib mõjude hindamist ja on nõus seda ka rahastama,” ütles vallavalitsuse maatalituse juhataja Ilmar Pungar.
 
Samas leidis Pungar, et vallavalitsus pole ühegi seaduse vastu eksinud, kui ei nõudnud ettevõtjalt keskkonnamõjude hindamist. “Keegi ei ole mulle öelnud, et keskkonnamõjusid on tingimata vaja hinnata,” laiutas ka Sagur käsi, viidates sellele, et keskkonnateenistuse ja maavalitsuse varasemad viited olid kõigest soovituslikku laadi. Kolm nädalat tagasi ilmunud Maalehe kirjutises “Miks ma pean oma raha raiskama” imestas Sagur aga, milleks on vaja keskkonnamõju hinnata, kui ta ei hakka Pangal paekivi kaevandama.
 
Poolteist nädalat tagasi jõudis Mustjala vallavalitsusse keskkonnaminister Villu Reiljani kiri, milles juhiti tähelepanu sellele, et Natura aladel on oluline hinnata ja kaaluda rajatavate objektide asukohta ning mõju alal esinevatele liikidele ja elupaikadele.
 
Enne ministri kirja saatis vallavalitsusele kirja Eesti Roheline Liikumine (ERL). Selles teatas ERL, et kaebab vallavalitsuse kohtusse, kui keskkonnamõjude hindamist ei algatata. “Arvestades Euroopa Kohtu praktikat, Eestile kohalduva loodusdirektiivi nõudeid, samuti kohtuasja võimalikku kestust, oleme veendunud, et parim lahendus nii arendaja kui ka Mustjala valla jaoks oleks asjakohase keskkonnamõjude hindamise läbiviimine,” seisab kirjas.


Maaleht