[text]
Täna on

Mullu detsembris Mustjala vallavalitsuse korralduse vaidlustanud Eesti Roheline Liikumine püüab veenda omavalitsust keskkonnamõju hindamise vajalikkuses Panga panga arendustegevuseks, kirjutas Monika Puutsa ajalehes Meie Maa.

Mullu novembris tehtud korralduses leidis vallavalitsus, et nii maastikukaitsealal kui Natura hoiualal asuva Mustjala ehk Panga pangal asuva kinnistu arendamiseks pole keskkonnamõjude hindamine vajalik.

Venitas vastusega

“Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju, ei ületata Panga maastikukaitseala ja Natura 2000 eelvalikuala keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega seata ohtu inimeste tervist ja heaolu, kultuuripärandit ning vara,” põhjendas vallavalitsus toona oma otsust.

“Kuigi meie vaidlustasime vallavalitsuse korralduse detsembris, laekus nende vastus meile alles eelmisel nädalal,” ütles Eesti Rohelise Liikumise juhatuse esimees, veekaitse töörühma juht Taavi Nuum. “Vallavalitsus lükkas pidevalt vaidevastuse saatmist edasi.”

Nuumi sõnul jääb Mustjala vallavalitsus oma vastuses jätkuvalt seisukohale, et keskkonnamõjude hindamist ei ole vaja läbi viia. “Nüüd meil on kuu aega vastuse analüüsimiseks,” lausus Nuum. ”Hetkel me veel ei oska öelda, mis me selles osas ette võtame ja kuidas käitume.”

Kui Mustjala vallavalitsus ja ERL jäävad siiski erinevatele seisukohtadele, peab Nuum võimalikuks ka kohtuteed.

Kohtutee võimalik

“Järgmine instants, kes seda küsimust peaks siis arutama, on halduskohus,” nentis Nuum. Tema sõnul on kohtusse pöördumine siiski viimane võimalus. “Kui me muid meetodeid või lahendusi ei näe,” tähendas ta.

Nuumi sõnul pole ERL ehitamise kui sellise vastu. “Küsimus on ikkagi see, et kõik asjad tuleb läbi mõelda, kuidas plaanitav ehitustegevus võib mõjutada antud kohta, mis on nii Natura ala kui ka oluline looduskaitseobjekt,” selgitas ta.

“Selleks ju ongi välja mõeldud selline protsess nagu keskkonnamõjude hindamine. Tegevusi, mis seda kohta oluliselt mõjutavad, me muidugi ei poolda. Neid tegevusi aga, mis oluliselt ei mõjuta ning mis on vajalikud, me loomulikult ei vaidlusta.”

Amet kooskõlastas

Veebruaris sai Sagur ehitustegevuseks kooskõlastuse Veeteede Ametilt. “Tema ehitis ei sega vaadet Veeteede Ameti märgile – Panga tulepaagile,” põhjendas VTA hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse laevateede talituse juhataja Kaidi Katus. “Navigeerivatele laevadele ei tekita kavandatav ehitis mingit ohtu.”


Meie Maa