[text]
Täna on

Mustjala vallavalitsus algatab ilmselt esmaspäeval Panga panka puudutava Pärdi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise, mida nõudis kohtussepöördumisega ähvardades Eesti Roheline Liikumine, kirjutas Andres Sepp ajalehes Meie Maa.

Vald oli mitu kuud keskkonnamõju hindamise algatamise vastu, väites, et “detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju, ei ületata Panga maastikukaitseala ja Natura 2000 eelvalikuala keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega seata ohtu inimeste tervist ja heaolu, kultuuripärandit ning vara”.

Eesti Roheline Liikumine (ERL) sellega ei leppinud, viidates, et Pangale parkla väljaehitamist enne keskkonnamõjude hindamist või parkla väljavõtmist detailplaneeringust ei pea nad võimalikuks.

“Kui arutada kohtussemineku alternatiive, siis meie näeme kohtuvaidlusest loobumise võimalust juhul, kui Mustjala vald tunnistab oma 9. novembri 2005. a korralduse nr. 212 kehtetuks ja algatab Pärdi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise,” seisab Mustjala vallavalitsusele eelmisel nädalal saadetud kirjas.

ERL lisas, et kuna kohtusse pöördumise tähtaeg saabub aprilli algul, siis eeldavad nad, et juhul, kui Mustjala vald ja arendaja nende tingimustega nõustuvad, teavitatakse ERL-i sellest hiljemalt 27. märtsil.

Eile ütles ERL esindaja Liis Keerberg, et Mustjala vallavalitsus lubas esmaspäeval keskkonnamõju hindamise algatada, seetõttu ilmselt nad kohtusse ei pöördu.

Mustjala vallavanem Enno Kolter kinnitas seda, öeldes, et kinnistu arendajal Alver Saguril ei ole mingit tahtmist kohtus käia.

Ka ERL ise märkis, et arvestades kohtuasja algatamise puhul selle võimalikku kestust, on nad veendunud, et parim lahendus nii arendaja kui ka Mustjala valla jaoks oleks asjakohane keskkonnamõjude hindamine.


Meie Maa