[text]
Täna on

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu kinnitas 28. veebruaril toimunud nõukogu istungil 2006 aasta keskkonnaprogrammi I vooru rahastamise, mille raames tuleb Saare maakonda ligi 7 miljonit krooni, kirjutas ajaleht Meie Maa.

KIK nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammi I taotlusvoorus kokku 612 projekti kogusummas 216 693 918 krooni. Saare maakonnast sai positiivse rahastamise otsuse 27 projekti kogusummas 6 926 056 krooni.

Suuremad rahaeraldused tehti MTÜle Panga Areng parkla ehitamiseks Panga maastikukaitsealale (2 993 747 krooni), Riikliku Looduskaitsekeskuse Saare regioonile Vikati sadama renoveerimiseks (971 950 krooni), Orissaare vallavalitsusele Maasi jäätmejaama ehitamiseks (889 280 krooni) ja ASile Saarte Liinid laevavraki likvideerimiseks Ringsu sadamas (700 000 krooni).

KIKle esitati 2006. aasta keskkonnaprogrammi esimesse taotlustevooru keskkonnaprojektide rahastamiseks kokku 915 taotlust, mille maht oli enam kui 436 miljonit krooni.

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts. Maakonnas teostatavate keskkonnaprojektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse, üleriiklike projektide taotlused jätkuvalt KIKi Tallinna büroosse.


Meie Maa