[text]
Täna on

Kuigi Saaremaa keskkonnateenistus tegi Mustjala vallale ettepaneku agatada ettevõtja Alver Sagurile kuuluva Pärdi kinnistu detailplaneeringu suhtes keskkonnamõju strateegiline hindamine, otsustas vallavalitsus jätta hindamise algatamata.

“Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju, ei ületata Panga maastikukaitseala ja Natura 2000 eelvalikuala keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega seata ohtu inimeste tervist ja heaolu, kultuuripärandit ning vara,” põhjendas vallavalitsus eelmisel nädalal langetatud otsust.

Soovitas seadust lugeda

Saaremaa keskkonnateenistuse maavarade ja keskkonnamõju peaspetsialist Urve Saar, kes on nimetatud meremurrutuse mõju all olevale pangaastangule kavandatud treppi ohtlikuks inimese elule ja tervisele (27.10.2005 Meie Maa artikkel “Keskkonnaministeerium kärpis Alver Saguri ehitusplaane Panga pangal”), ei soostunud valla otsust eile Meie Maale kommenteerima. “See otsus on tehtud kohaliku omavalitsuse kaalutluse alusel,” ütles Saar.

Mustjala vallavalitsuse maatalituse juhataja Ilmar Pungar ei soovinud vallavalitsuse otsuse kohta sisulisi kommentaare anda, soovitades lugeda keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seadust.

“Siis saate aru, kes millisel puhul ja mis hindamist teeb,” soovitas ta.

Maavalitsuse planeerimisspetsialist Kaarel Kasemets leiab, et taoliste, konflikti eeldavate küsimuste otsustamisel nagu Panga panga puhul, pidanuks vald nõu pidama spetsialistidega. “Spetsiaalse koolituseta ei tohiks sellistes küsimustes otsuseid vastu võtta,” lausus ta

Küsimusele, kas vallavalitsus on piisavalt pädev otsustama, kas keskkonnamõju hindamine maastikukaitse alla kuuluvale Panga pangale on vajalik või mitte, vastas Ilmar Pungar: “Aga siis lugegegi seadusest – saate aru, miks selline otsus on tehtud.”

Ehitustegevus rikub ilusat loodust?

“Selline on kohaliku omavalitsuse otsus ja kaalutlus,” tõdes ka Kasemets. “Paraku pole maavalitsuse ja maavanema pädevuses teha järelevalvet otsuste üle, vaid tegevuse või tegevusetuse üle.”

Kasemetsa sõnul tuleks Panga panga puhul kehtestada üldplaneering, mis näitaks ära need arengusuunad ja kohad, kus saab ja võib ehitustegevust harrastada ja arendada ning kus mitte.

“Mina ehitajana arvan, et halvas ja räämas seisus loodust saaks ehitustegevusega parandada, ent ilusat loodust saab ehitustegevuse läbi ainult kahjustada,” leiab Kasemets. “Kui me Panga panga täis hoonestame, jätame sinna kahjustatud loodusmaastiku.”


Meie Maa