[text]
Täna on

Selgitus eile, 6. aprilli Eesti Päevalehes ilmunud Anneli Ammase artiklile "Segadus: keegi ei tea, miks riik Panga panga ärimehele jättis"

Selles artiklis oli mitu ebatäpsust, mis vajab keskkonnaministeeriumi poolset selgitamist.

PÄRDI kinnistu, asukohaga Mustjala vallas, Panga külas on  49,52 ha suur, maatulundusmaa, ning hoonestatud. Metsa on antud kinnistul 28,3 ha. Kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest ning kõik katastriüksused ei asu kaitseala territooriumil.

Pärdi kinnistu ostu-müügi hind oli 1 000 000 krooni. Samas piirkonnas jääb jäävad sarnaste tehingute hinnad vahemikku 600 000 - 1 000 000 krooni. Pärdi kinnistule oli ostu-müügi toimumise ajal seatud ka 1 000 000 krooni suurune hüpoteek.

Hinnates eeltoodut kogumis (keskmisest kõrgem turuhind, hüpoteek ning kaitsealale mittekuuluva maa hulk) otsustas Keskkonnaministeerium ostueesõigust mitte kasutada.

Ministeeriumi hinnangul võib see konkreetne kinnistu olla eravalduses üldtunnustatud tingimusel, et omanik kinnisasja kasutamisel Eesti seadustest tulenevast korrast lugu peaks.

 

Keskkonnaministeerium