[text]
Täna on
Hiite kuvavõistluse eeskiri 2016


1. Hiite kuva- ehk fotovõistluse eesmärk
- Looduslike pühapaikade mitmekesisuse, väärtuste ning ohustatuse teadvustamine.
- Inimeste suunamine pühapaikasid otsima, külastama ja nende üksikasju märkama.
- Pühapaikade asukohtade, seisundi, kasutamise ja tähenduse jäädvustamine.
- Heade ülesvõtete kogumine pühapaikade tutvustamiseks.

2. Osalemisõigus
Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a võistluse korraldamisega seotud isikud.

3. Ajakava
3.1 Võistlustöid saab üles laadida 10.05. - 31.10.2016 aadressil: http://www.maavald.ee/kuvavoistlused/h/maavalla-hiied-2016#saada-kuva
3.2 Võitjate autasustamine toimub 2016. a lõpus.

4. Auhinnarühmad ja auhinnad
Rahalised auhinnad
4.1 Üldarvestuse peaauhind (1300 eurot) - valitakse välja kõikide võistlustööde hulgast.
4.2 Noorte peaauhind (200 eurot) - valitakse välja kõikide kuni 16-aastaste (16 kaasa arvatud) võistlustööde hulgast.
4.3 Uurali rahvaste auhind (300 eurot) valitakse välja hõimurahvaste juures jäädvustatud kuvade hulgast.
Eriauhinnad
4.4 Hiis
4.5 Puu (püha puu või puuderühm)
4.6 Kivi (püha kivi, kivide rühm, pank, koobas)
4.7 Veekogu (püha allikas, oja, jõgi, veesilm, järv, mereala)
4.8 Looduskaitse (looduskaitsealune liik või üksikobjekt pühapaigas, samuti kaitsealal asuv looduslik pühapaik)
4.9 Annid pühapaigas
4.10 Tavad (ajalooliste tavade järgimine pühapaigas)
4.11 Hiie valu (pühapaiga rüvetamine ja muu kahjustamine)
4.12 Pärimus (ülesvõttele lisatud pärimusteade või kogemuslugu, mis avab paiga tähendusi)
4.13 Muinsuskaitsealune pühapaik (Kultuurimälestiste registrisse kantud looduslik pühapaik, mille on jäädvustanud koolinoor  (õpilane või kõrgkooli bakalaureuse astme üliõpilane)
4.14 Vana-Võromaa pühapaik
4.15 Virumaa pühapaik
4.16 Saare pühapaik
4.17 Mulgimaa pühapaik (Tarvastu, Paistu, Halliste, Karksi ja Helme kihelkonnas jäädvustatud ajaloolise loodusliku pühapaiga parim ülesvõte)
4.18 Jõgeva maakonna pühapaik
4.19 Maailma pühapaigad (looduslikud pühapaigad, nende osad ja pühapaikade kasutamine mujal maailmas)
4.20 Korraldajal on õigus luua võistluse ajal juurde piirkondlikke jm auhinnarühmasid.

5. Võistlustööde sisulised tingimused
5.1 Ülesvõttel peab olema jäädvustatud ajalooline (pärimuslik) looduslik pühapaik: hiis, püha puu, kivi, mägi, pank, koobas, veekogu, ristipuu jms, või selle osa. Jäädvustatud võib olla: pühapaigas asuv elus ja eluta loodus, esemed, rajatised, tavade järgimine jm sündmused, pühapaiga kahjustused.
5.2 Jäädvustatud paik või ese peab olema äratuntav.
5.3 Lohukivid (väikeselohulised kultusekivid) liigituvad looduslikuks pühapaigaks üksnes erandjuhul kui nende kohta on teada otsene pühaks pidamise pärimus.
5.4 Kalmet, kalmistut, sauna, palvekoda, kiike, kabelit, kirikut jm rajatist, samuti ilma pärimuseta loodusobjekti võib käsitleda võistluse teemana juhul, kui see asub looduslikus pühapaigas.

6. Võistlustööde tehnilised tingimused
6.1 Iga osaleja võib võistlusele saata kuni 20 digiülesvõtet.
6.2 Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.
6.3 Võistlustööd tuleb esitada jpg formaadis.
6.4 Pildifaili pikema külje pikkus peab olema 3000 kuni 7500 pikslit.
6.5 Faili suurus võib olla kuni 15 MB.
6.6 Lubatud on  kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi parandamine ning teravustamine.
6.7 Piltidel ei ole lubatud osade juurde lisamine või nende eemaldamine, v.a tolmuplekkide eemaldamine.
6.8 Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR=high dünamic range).
6.9 Piltide töötlemisel tuleb lähtuda heast tavast ning vormistada need tõepäraselt  ja loomulikult.
6.10 Võistlusele esitatud ülesvõttele peab olema lisatud kirjeldus pildi tegemisest, paigaga seotud pärimus(ed), vm andmed selle pühaks pidamisest. Lisatud kirjeldusest selgub, miks peab pildistaja seda ajalooliseks looduslikuks pühapaigaks.

7. Võistlustööde hindamine
7.1 Võistlustööde hindamiskogusse kuuluvad tunnustatud fotograaf( id), pärimusetundja(d), kunstnik (ud) jt asjatundjad.
7.2 Hindamiskogu valib iga auhinnarühma parima ülesvõtte, millele määratakse auhind. Hindamiskogul on õigus jätta sobiva võistlustöö puudumisel auhind määramata.
7.3 Võistlustööde hindamisel kaalutakse:
7.3.1 Õige paik - kas jäädvustatud on ajalooline looduslik pühapaik?
7.3.2 Mõõdud – kas kuva mõõtmed vastavad eeskirjale?
7.3.3 Mulje – kas ülesvõte tervikuna tundub tähelepanuväärne?
7.3.4 Sõnum – kas tekib selle paiga (või kõigi pühapaikade) suhtes tundeid, küsimusi, mõtteid?
7.3.5 Tehniline teostus – kas teravus, värvid, kontrastsus jm tehnilised omadused tunduvad loomulikud?
7.3.6 Dokument – kuivõrd pakub teavet pühapaiga seisundi, tähenduse ja kasutamise kohta?
7.3.7 Lisaväärtus - kas kuva kuidagi heas mõttes üllatab?
7.4 Hindamiskogu eeldab, et võistlustöö jäädvustamisel on hoitud pühapaiga loodus- ja kultuuripärandit ning  järgiti ajaloolisi häid tavasid.

8. Ülesvõtete kasutamine
8.1  Võistlusel osalenud pilte on korraldajatel õigus tasuta kasutada võistluse tutvustamiseks ajakirjanduses, trükistes, avalikel sündmustel, kodulehel jm, viidates seejuures autorile.
8.2 Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka pühapaikade kaitsmist edendavatel muudel eesmärkidel, viidates seejuures autorile. Teisi võistlusel osalenud ülesvõtteid võib siin kirjeldatud eesmärkidel kasutada kokkuleppel autoritega.
8.3 Võistlusel osalejatel on võimalus avaldada pildid vabakasutuslitsentsi Creative Commons 3.0 all, mis lubab kasutada pilte mittetulunduslikel eesmärkidel tasuta kõigil, tingimusel, et viidatakse pildi autorile.

9. Korraldaja vastutus
Korraldaja vastutab võistlusele esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest, s.h jätab avalikustamata ohustatud pühapaikade asukohaandmed.

10. Autori vastutus
10.1 Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest, kinnitab, et ta on võistlusele saadetud tööde autor ning nõustub kuvavõistluse eeskirja tingimustega.
10.2 Autor  esitab võrdluseks kaamera originaalfaili, slaidi või negatiivi, samuti teavet võtteolukorra kohta, kui korraldaja seda küsib.

Lisateavet
Ajaloolised looduslikud pühapaigad on algselt loodusliku ilmega paigad, maa- ja veealad, mida meie esivanemad on kasutanud juba enne 20. sajandit palvetamiseks, andide toomiseks, ravimiseks jt maausulisteks toiminguteks. Erandina loetakse ajalooliste looduslike pühapaikade hulka uuemad ristipuud. Loodusliku pühapaiga alal asuvad loodusobjektid (pinnavorm, veekogud, kivid, taimestik jms) ning pühapaiga austamisega seotud rajatised (nt lõkke-, tantsu- ja matusekoht) on osa pühapaigast.

Viiteid
Väike teejuht hiite juurde Maavalla Koja kodulehel:
http://www.maavald.ee/20-maausk/hiis-hiiest/2609-vaike-teejuht-hiite-juurde

Pühapaikadest Maavalla koja kodulehel: http://www.maavald.ee/hiis

Looduslike pühapaikade andmekogu: http://andmekogu.hiis.ee/

Eesti Instituudi hiite leht: http://maatundmine.estinst.ee/

Pühapaika külastades järgi häid tavasid:
http://www.maavald.ee/hiis/hiied/mahu-kihelkond/5060-head-tavad-hiies

Creative Commons 3: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ee/

Võistluse korraldajad: Hiite Maja SA, Maavalla Koda, Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus. Kontaktisik: Ahto Kaasik, tel 56686892, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.