[text]
Täna on

Hiiekohti puudutavaid pärimusteateid on väga ebayhtlaselt. Järgnevas loetelus on ära toodud kõik huvi pakkuvad andmed. Kihelkonnad ja kylad, kus hiied asuvad, on toodud tähestikulises järjekorras. Andmed puuduvad Narva-taguse Virumaa kohta. Kuna teated siinmainitud hiitest on yldiselt pärit vanemast kirjasõnast, ei pruugi nad enam alati tegelikkusele vastata.

 

Haljala kihelkond

1.        Hiiemägi Aaspere mõisapargi taga. Seal olnud yleval härja ja hobuse pealuud. 1920-dail rajati sinna jalgpalliplats.

2.        Hiiemets Aasu kyla lähedal Mihklikõnnu talus.

3.        Annikveres täitsid hiie aset niinekingud, need olid nõupidamise ja jumalate austamise kohad.

4.        Hiis Eisma ja Kandle vahel.

5.        Hiis ja Iieallik Kalikyla Risttee talus.

6.        Hiis Karulas, samas Iidjärv.

7.        Iiemägi Katelas. Pyha on mäe kõrgem koht. Selle ymbrust nimetatakse Hiiepealseks. Lähedal ohvrikivi ja Saare vare, arvatav kalme.

8.        Hiis Liiguste Laagrimäel.

9.        Hiis Läsna kylas jõe kaldal mäe veerul.

10.    Hiis Metsikul.

11.    Hiis Sagadis.

12.    Hiis Vihulas. Veel 1892.a. viidud sinna urja.

 

Iisaku kihelkond

1.        Hiiemägi, Hiietamm ja Hiieallikas Kuremäel. Muistendi järgi olla Hiiemäe kuhjanud ja sinna tamme istutanud Kalevipoeg.

2.        Iissaar Roostoja Roogendiku talust 2 km kaugusel rabas.

 

Ilumäe kihelkond

1.        Hiiemäe Hiieniinepuu Ilumäe kabelist u 1km Viitna poole vasakut kätt tee ääres. Enne jooksnud tema alt allikas.

2.        Hiiemets, selle ees Pablastemägi, Loobu jõesuust idas, Jalaneeme otsas. Seal on peetud leedotulesid ja pyhi merejumala auks.

3.        Hiiemägi Käsmu Iisimäe talus.

4.        Iiealuse mets ja kaks ohvrikivi Palmse lähedal.

5.        Hiis, ohvrikivi Vahakivi ja allikas Palmse Vatku kyla Vahakivi talus.

6.        Hiis Rööni- ehk Kõnnumäel, Võhmast paar versta. Seal kasvanud pärn ja kolm kuuske. Mäest jookseb välja kolm silmaallikat. Puude juurtele viidud kevadel piima ja sygisel odrakooke, verd jne.

 

Jõvi kihelkond

1.        Hiis kohal, kus praegu Jõhvi kirik.

2.        Hiis Jõhvi lähedal. Seal kasvanud hiigelsuured lepad.

3.        Hiis ja Hiiekaev Järve Kiigemäel.

4.        Tammiku hiis Kahulas. Ulatub karjalaudast Tammiku mõisani. 1963.a. oli säilinud sellest 12 suurt tamme. Hiit jagati kolme ossa: Tamme-, alguse- ehk Otsahiis, Kuusiku-, Kuuse, Kesk-, Salupea- ehk Salupihiis ning Lepa- ehk Lõpuhiis. 1926.a. olid nad kolm hõredat, põhiliselt kuusemetsa salka mõisahoonete ymber.

5.        Hiiemets Kalina Trambergi talus. Pärnatukk, mille sakslased olla kunagi hävitanud ja asemele mõisa rajanud. Nyyd on Hiiemetsa all kivivaresid.

6.        Hiieorg Sepreni pere maal, seal ka ohvrikivi ja –tamm.

7.        Hiietukk Konju Konjoiije talust ida pool. Väike metsatukk, kus Iijekivi.

8.        Hiiemets Kynnapõhja Mustakivi talust kagus.

9.        Hiiemets ja –kyngas Oru vallas.

10.    Hiiemägi Peeril. Väike mäeselg, kus ka leedotulesid põletatud.

11.    Hiiemets Servaääre talus. Jäme kasemets, põhjas Iijeorg ja lõunas Iijekalmu.

12.    Hiis Sompas ehk Rutikul Hiie talus.

13.    Hiis Toila-Orus Pyhajõe ligidal pangal.

 

Kadrina kihelkond

1.        Hiis Ama kylas Iietooma talu hoonete all. Viimane hiiepuu olla läheduses veel kaua seisnud.

2.        Iijemägi Arbavere mõisast edelas, Loobu jõe järsul põhjakaldal.

3.        Hiis Kolu-Kallukse tee ääres. 1939.a. oli seal veel Hiiemänd.

4.        Hiiemets Metsameeste kylas.

5.        Hiis Neeruti mõisa ja Sadulamäe vahelise tee ääres Pyksipaju heinamaa kohal. Seal kasvas Hiietamm. Peremees, kes selle maha saagida lasi, sai halvatuse ja suri.

6.        Hiis Põima Krooni pere juurest Kääbaste poole minnes. Seal Hiiepealne, kus Hiiekivi.

7.        Hiiesalu kivikalme Saukse Miku talu varemetest 150 m kagus.

8.        Hiis Soomukse kylast kagus. Seal Hiiemets, Hiie- ehk Ukuallikas ja Ukukivi. Uku kylast viinud läbi soo Ukukivini ja hiieni 6 m laiune palktee.

9.        Hiiemägi Soomukse Hiie talus Loobu jõe kaldal.

10.    Hiis Vohnja Hiie talu juures.

11.    Loobu jõge peeti enne pyhaks. Tema kallastel olid hiied, Loobus ja Vihasoos Uku haud, suudmes Hiie sadam, lahes Hiiekari. Allikas Jõepere kylas, kust jõgi alguse saavat, on pyha ohvri- ja raviallikas. Selle juures Kalevipoja kivi.

 

Lyganuse kihelkond

1.        Hiis Aast idas. Endise kyla järgi nimeks Nehatu hiis. Läheduses oli ohvrikivi.

2.        Hiiesoo Kohtla-Nõmme ja Pyssi vahel raudtee ääres. Seal Hiie laukad, milles saarestik – vana pelgupaik.

3.        Uku hiis Hirmuse mõisa juures.

4.        Hiis Kestla kyla taga asuvas Hiiemetsas. Seal hiieallikas Hiiekaev.

5.        Hiis Maidla mõisa lähedal. 1523.a. oli seal veel Hiiskyla.

6.        Hiiemägi Purtses ja Sopes. Selle endisest tuletornist 100 m põhjas Kohtunikkude kyngas. Tollel 7 kõrgemat istekyhmu. Kynkast 50 m põhjas Lõbupaik, kus juba muistsel ajal pidutseti. Kynkast mõnikymmend meetrit Pyha Hiiepärn ehk Hiiemää pärn, selle juures ohvrikivi. Mäel olnud veel Kõnemeeste kynkad ja Vanemate paik, kus ringis kasvas 13 puud. Hiiemäest 150 m läänes ja merekaldast 90 m asus Ohvri- , Uku-, Pyha- ehk Silmaallikas. See oli ymmargune 40 cm läbimõõduga ja 30 cm sygav. Raviti seal veel 1930-datel aastatel. Samas käidi ka vannet andmas. Mäe õhtukyljel on ka kivikalmed, millest yhel olla Ukukivi.

7.        Hiis Satsu Hiie talus.

8.        Hiiemägi Soonurmes. Peaaegu neljakandiline  suur kõrgendik, millel asus Soonurme Vabadiku kyla. Läheduses Pyha-, Keev- ehk Raviallikas.

9.        Hiiemägi Virunurme Jaagu talu heinamaal oja ääres( ca 200 x 200 m). 1890-datel võeti hiiepuud maha.

 

Mahu kihelkond

1.        Iiemägi e. Maltsakallas Iilas. Lähedal Hiieallikas ja kivikalmed.

2.        Hiis Kabala Hiiemagasi talus.

3.        Hiiemägi Kundas. Seal oli enne ohvrikivi ja matusekoht. Osa mäest on kruusaks veetud.

4.        Hiiemets Lahe kylas.

5.        Hiis Hagedal (Viru-Nigulas) kabeli varemete all, varemetes suur ohvrikivi. Heinaleedol toimusid seal muiste suured rahvakogunemised ja urjamised.

6.        Hiiemägi ja kolm Hiie- e. Hiiekalda kivi Mallas. Kivid visanud Kalevipoeg Soomest, kui ta tahtnud Malla (kloostrit) mõisa hävitada.

7.        Hiiemägi Miilas.

8.        Hiis Männiku kylas. Seal olid kolme jumala kujud.

9.        Hiis Ojakylas, Toolse e. Pyhajõe orus Pyhalepiku talus.

10.    Hiiemägi Koumardi iis e. Pärnamäe iis e. Tammenumm Pärna kylas. Seal ohvrikivi, kiige ja leedotule koht.

11.    Hiis Tammealuse Samma kylas, Pada jõe kaldal, Tammekannu talus. 1920.a. oli seal suur hiietamm, selle kõrval ymmargune tantsuring ja vana pidukoht. Sealsamas jõeorus kaks allikat: Silma- e. Parandusvee allikas ja Roostallikas. Tammes elanud vanade eestlaste jumal, ymber puu oli tara.

12.    Hiiemägi ja ohvrikivi Siberi kylas.

13.    Hiis Varudi Linnuvare kivikalme juures.

14.    Hiis ja Hiiekivi Varudi-Altkylas.

15.    Suur ja väike hiis Varudis, Sookolga tee juures.

16.    Hiis Vastal.

17.    Salumäe hiis Võrklas, kirjalikult mainitud Taani hindamisraamatus. Asub paremat kätt Tallinn-Narva maanteed põllul, u. 1 km enne Viru-Nigula teeristi.

 

Rakvere kihelkond

1.        Hiis ja kaks Hiiekivi Aresi-Vanakyla ja Altkyla vahel.

2.        Hiis Kohala vanast koolimajast 1 km kaugusel, kynkal.

3.        Hiis ja Hiie-, Ohvri-, Kulli- e. Kuldallikas Nurme kylas. Selle vesi aidanud kurja silma ja imestamise vastu.

4.        Hiis Raudlepa kylast ~1 km lõunas, Järve talu maal.

5.        Hiiemägi Tõrmas. Metsaga kaetud kõrgendik, mis on hästi nähtav Rakvere-Tartu maanteelt. Leedotule- ja kooskäimiskoht. Varem oli seal ohvrikivi.

6.        Jumalad elanud veel Tõrmas Hellemäel, Niinemäel ja Tõrvasaugumäel.

7.        Hiiemägi Vaekyla Hiiemäe talus, raudteest mõnikymmend sammu põhjas, peal tuuleveski.

 

Simuna kihelkond

1.        Hiis Emumäel. Võimalik, et sama, kus ohverdamiskoht Kerikuauk. (Mõisapargist 470 m põhjas, Pähklimäe talust 50 m kirdes.)

2.        Hiis ja Hiiekivi Koilas.

3.        Hiis Laekvere väljal. Seal Hiiekuusk ja –mänd – pruut ja peigmees.

4.        Hiis Määri kyla Hiie talus.

5.        Hiis Orguse kyla Iijemetsa talus.

6.        Hiiekyngas Pyha Volbri kuusikus.

7.        Hiis Salla ja Kadikyla vahel. Seal Hiiepärn.

8.        Hiiemägi Tammikul. Sellel Hiie- e. Taaratammik Vanaeestlaste sõjajumalale, läheduses Iiekivi ja Ohvrikivi ning muinaskalmistu.

9.        Hiiemägi Väike-Tammikul.

10.    Hiis Venevere Iije talus.

 

Vaivara kihelkond

1.        Hiis Hundinurga kylas.

2.        Hiis Kannukal, seal Iije- e. Saarlepik.

3.        Hiiemägi Laagnal, selle juures 3 ohvrikuuske ja suur ohvrikivi Tornikivi. Selle otsas kuulutanud kylatark tulevikku ja andnud muud head nõu.

4.        Hiis Perjatsis, kus Iiumägi, Iiuoja ja Iiukaldad.

5.        Hiiemägi Repnikul, kõrval Kanepkaela e. Hiiekivi. Iga ettevõtmise või sõjakäigu eel käidi selle kivi juures palvetamas. Mäest leiti palju inimluid. Varem oli mäel veel yks ohvrikivi, läheduses ohvriallikas.

6.        Hiis ja Iije oja Tyrsamäel.

7.        Hiiemägi ja ohvrikivi Vodavas.

8.        Hiis Iije jõe kaldal Udria lähedal.

 

Viru-Jaagupi kihelkond

1.        Arvatav hiis Lavi Pealmise talus. Kynkal on ohvrikivi ja ymber selle neli vähemat. Sealt ~ 40 m lõunas on ohvri- ja raviallikas. Ravimas käidi seal veel esimese EV ajal. Sealt mitte väga kaugel, tee ääres on Pyhamänd, mille juurde rahvas enne hiideminekut kogunes.

2.        Hiiemägi Mõdriku-Saueaugu tee ääres, Mõdriku spordiväljakust 1,2 km, teest 50 m vasakul, Martini talu hooneist läänes.

3.        Hiiemägi Mõdriku mõisa kõrval.

4.        Hiiemägi Põlula Hiiemäe Talus.

5.        Hiis Tudus. Tihe metsasalk mõisa ja vana koolimaja vahel. Veel 1913.a. olid seal suured kased. Puude mahavõtmisel läinud hiievaim suure ulgumisega Tudu järve.

6.        Hiiemägi Rägavere tee ääres, ~1 km enne Vinnit. Selle vedas ära Vinni sovhoos.

7.        Hiiemägi Voore kylas.

 

Väike-Maarja kihelkond

1.        Hiiemägi Aburi kyla Hiiemäe talu põllul. Oli väike kyngas jumalakujudega.

2.        Hiiemägi Ebaveres. Võimalik, et sama millest juttu Liivimaa kroonikas, kus olnud jumalakujud.

3.        Taaraorg ja Ukukivi Lebaveres.

4.        Hiis Jäola kyla Reise talu metsas. Seal Hiieaugud ja Uku puud.

5.        Hiiemägi Kaarmas.

6.        Hiis Koonu Iije talus.