[text]
Täna on

Suusatõstukid Hiiemäele?

Viio Aitsam


Kehtna valla plaan paigaldada suusatõstukid Loode-Eesti kõrgeimale tipule Paluküla Hiiemäele kutsus esile protesti.


Paluküla Hiiemäele ning lähikonda puhke- ja suusakeskust planeeriv Kehtna vallavalitsus sai 27 vallaelaniku allkirjaga kirja, milles leitakse, et alanud tööd rikuvad looduskaitse all olevat mäge ja et mägi tuleks hoopis võtta muinsuskaitse alla.

Vallaelanike protesti toetab Eesti maa- ja taarausulisi koondav Maavalla Koda, kellel on praegu käsil Eesti hiite ülevaatus.

Suurte raie- ja mullatöödega on protestijate väitel juba muudetud mäe pinnavormi ja kahjustatud taimekooslusi ning tööd ohustavad maapõues peituvat arheoloogilist materjali ja kahjustavad Hiiemäge kui pühapaika.

Protesti ühe algataja Arvi Sepa sõnul käib võitlus siiski rohkem selle vastu, et 106 meetrini küündiva Hiiemäe madalamale, nn Reevimäe poolele plaanitakse paigaldada kaks tõstukit, millest üks hakkaks suusatajaid ja lumelaudureid mäenõlvale viima ning teine oleks kummilohvidel ehk tuubidel laskujatele. See laskumine on Eestis uudne kogupere talvine meelelahutus, mida võib näha näiteks Otepääl. “Suusatajate vastu me pole, aga tõstukeid, mis paratamatult vajavad mullatöid, ei ole siia tarvis,” ütles Arvi Sepp.

Paari aasta eest raiuti vallavalitsuse toel mäel lahti suusarajad ja mäe jalamile ehitati suusasild. Ka siis avaldasid kohalikud elanikud protesti. Samas on kõik Hiiemäel tehtavad tööd saanud Raplamaa keskkonnateenistuselt loa.

Paluküla suusakeskuse projektijuhi Rein Tamme sõnul on kaks võimalust: kas mäel üldse mitte midagi teha ja hoida suusarajad minimaalsete kuludega lahti või teha neist rajad, kus Kesk-Eesti inimestel oleks võimalik samavõrd hästi suusatada kui lõunaeestlastel.

Aktiivsema tegutsemise puhul nägi Tamme võimalust pakkuda inimestele sportimis- ja puhkamisvõimalusi aasta ringi, kusjuures kogu aktiivsem tegevus jääks Reevimäe poolele ja Hiiemäe pool jääks puutumatumaks.

Ajaloo instituudi professori Valter Langi hinnangul ei leidu projektiga hõlmatud alal muinsuskaitselisi või arheoloogiliselt huvipakkuvaid objekte.

Kehtna vallavalitsus korraldab 20. oktoobril Hiiemäel probleemi arutelu.


Avaldatud 16.10.2003 Maalehes