[text]
Täna on
Maarahva ajalooliste, looduslike pyhapaikade all mõistetakse usulise tähendusega paiku (kinnismälestisi), mille maa-ala ja objektidega seostub ohverdamisele, palvetamisele, ravimisele või muule usulisele tegevusele viitavaid pärimuslikke, ajaloolisi, arheoloogilisi ja muid andmeid.

Mõni näide Eestis levinud pyhapaigatyypidest ja -nimedest:

(h)iie-nimeliste algupäraste kohanimedega paigad: hiis, hiiemägi, hiiekoht, hiiesalu, hiiepuu, Iie, Hiierdi, Iiemaa, Iijemets, Hiietukk, Hiiesalu, Hiielaan, Hiietammik, Hiiemännik, Hiielepik, Hiiekuusik, Hiiepihelgas, Iiekõiv, Iite mänd, Iijemää pärn, Iijepärn, Iijejalakad, Iije kynnabud, Hiiekivi, Hiieallikas, Iijeallik, Iiejõgi, Hiieloik, Iiejärv,  Hiiekaev, Iie paju*, Hiieauk, Iieoru, Ijemägi, Iijealliku mägi, Iidemetsa mägi, Hiiekingu, Hiiepealne, Hiiealuse seljandik,  Iiukaldad, Hiiekallas, Hiierind, Hiiepangad, Iissaar, Suur- ja Väikehiis (soosaared), Iissaar, Iie kari, Iiearu, Iiealune, Hiielage, Iissoo, Iieaid, Hiietantsijate koht jt.

Teised pärimuslikud looduslikud pyhapaigad nagu:

Kivid: ohvrikivi, pyha kivi, Urikivi, Ukukivi, Tõnnikivi, Moaljakivi, Maa-aluste kivi, Arstikivi, Tervisekivi, Tohtrikivi, Tõnnivaka kivi, Nõiakivi, Palvekivi, Kalevi kivi, Lesknaiste kivi, Orjakivi, Helsekivi, Kilgikivi, Pyhakivi, Kivijumal, Väljajumal, Tondikivi, Hiiekivi, Iiukivi, Liukivi, Kitsekivi, Piimakivi, Taarikivi, Võnnukivi, Alakivi, Meeksi Jaanikivi, Vananaiste nutukivi, Juudakivi, Kuradikivi, Kurikivi, Trepikivi, Tohtrekivi, Iivakivi, Palvekivid, Ohutamiskivi, Neitsikivi, Ogolikivi  jt.

Vared: ahivare, kivivare, ahevars, Toolse keldrivare, Urrivare, Taaravare, Reovare jt.

Metsad: Pyha mets, Pyhalepik, Lehmja tammik, pyha Sarapselja mets, Tyyra ehk Taara kuusik, Räästa pihlis, Ahtemetsa, pyha kasesalk jt.

Puud ja põõsad: ohvripuu, pyha puu, ravipuu, ohvripõõsas, Sandikuusk, Ohvritamm, Ylendi äbajumal, Tammelauri tamm, Pyhaliistu tamm, Tennyspettäi, Virvekõiv, Andepuu, Jällikõiv, pyha remmelgas, Kalmu männid, Raademetsa mänd, Toora tamm, Pyhamänd, ohvri toome põesas, Pyhalepp, Paise lepp, Pyha pedajas, pyha paju, pyha Uku tamm, maahaldja põõsas jt.

Allikad: Silmaallikas, Raviallikas, Ohvriallikas, Pyhaallikas, Hiieallikas, Terviseallikas, Vastapäeva allikas, Ilmallikas, Kärdu allikas, Lavi allikad, Imeallikas, Viinaallikas, Lähte allikas, Nõialäte, Kylmaallikas, Silmaveeallikas, Tervisekaev, Memmeallikas, Päevaallikas, Siniallikas, Õrte allikas, Kuldallikas, Vähjaallik, Veriläte, Armuallikas jt.

Ojad, jõed: Pyhajõgi, hiiejõgi, Hiieoja, Iiuoja, Uku oja, Rootsioja jt.

Järved, veesilmad: ohvritiik, Silmissoodi tiik, Tondilomp, Pyhajärv, Silmajärv, Ahitse järv jt.

Piirkonnand meres: Mari kakk  Panga pangal, Iiebe jt.

Lohud: Missimätta lohk, ohvrilohk, Hiieauk, Tõnniauk jt.

Mäed, kynkad: Palvemägi, Pyhamägi, Kujumägi, Ugurimägi, Jaanimägi, Maidomägi, Kalmatumägi, Kergomägi, Tennyssemägi, Päevapöörmise mägi, Reomägi, Annemägi, Salumägi, Tõotusemägi, Pudrumägi, Emandamägi, Killemägi, Tõõrimägi, Toorimägi, Jumalamägi, Kabelimägi, Surnumägi jt.

Saared: Uku saar, Suur- ja Väikehiis (soosaared), Iissaar, Hiiesaar, Pyhakari, Iie kari, Pyhade kare jt.

Aiad: Pyhaaid, Tapuaid, Ohvriaed, puhas-paik (ohvriaia kohta), Pelli aed, Kummi nukk jt.

Reokohad: Reo, Reokivi, Reomägi, Risumäe auk, Risuauk Reovare jt.

Ristipuud: yksikud ristipuud ja ristipuumetsad, ristipettäi, ristitamm, ristikõiv jt.

Muud looduslikud paigad: kalm, kabeliaid, kabeliase, ohvri paik jt.

 

* paju – madal vesine koht

Allikas: Kaasik, A; Valk, H (toim) 2007. Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised 36.