[text]
Täna on

Eesti Vabariigi Presidendile, Eesti Vabariigi peaministrile,
Kultuuriministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile,
Põllumajandusministeeriumile, Siseministeeriumile,
Haridus- ja Teadusministeeriumile, Muinsuskaitseametile,
Riigikogu kultuurikomisjonile, Riigikogu keskkonnakomisjonile,
Riigikogu muinsuskaitse yhendusele, ajakirjandusele

Tartus                                                             12.04.2011

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja
AVALDUS
seoses Maardu hiies toimunud ja jätkuda võiva vandalismiga


2. aprillil alustas OY Eremka kaitsealuses Maardu hiiemetsas lageraiet Keskkonnaametist saadud loa alusel. 8. aprillil tegi Muinsuskaitseameti Ajalooliste looduslike pyhapaikade ekspertkomisjon avalduse, milles peab raietöid kahetsusväärseiks ning toob esile mitmeid puudusi mälestise piiride määratlemisel ning muidki kysitavusi kooskõlastuses. Kultuuriminister Laine Jänese poolt 2008. aastal kinnitatud looduslike pyhapaikade riiklik arengukava nendib, et Muinsuskaitseametil pole piisavalt asjatundmist looduslike pyhapaikade kaitsmiseks. Olukorra parandamiseks moodustas Muinsuskaitseamet 2010. aastal looduslike pyhapaikade ekspertkomisjoni. Kuid Maardu hiiemetsa piiritlemisel ega ka raieloa menetlemisel ei vaevunud Muinsuskaitseamet komisjoni arvamust kysima. Tartu Ylikooli looduslike pyhapaikade keskuse hinnangul on Maardu hiie puhul jämedalt eksitud ka pyhapaikade piiritlemise metoodilise juhendi vastu, mille amet on ise heaks kiitnud.

Põhiseaduse järgi on meie riigi ylesanne tagada “eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade”. Kuid vandaalitsemist meie oma pärimuslikus pyhamus ei peatanud ei politsei, keskonna-, ega muinsuskaitseametnikud. Sarnane hävitustöö (kasvõi nt ikoonide vargus) muude uskude pyhamutes oleks Eestis mõeldamatu ning karistatav. Need asjaolud viitavad tõsistele puudujääkidele nii Eesti seadusandluses kui hiite kaitse tegelikus korralduses.

Niisugune olukord on saanud võimalikuks sellepärast, et juba 2008. aastal kinnitatud looduslike pyhapaikade riikliku arengukava rakendamine venib, seades ohtu Euroopa ulatuses haruldase kultuuripärandi säilimise:
-    loodusliku pyhapaiga mõiste jm õiguslik korraldus pole jõudnud Eesti seadustesse;
-    looduslike pyhapaikade sisulise kaitse tagamiseks hädavajalikud ymberkorraldused Muinsuskaitseametis on tegemata;
-    arengukava pole saanud sisuliselt rakenduda, kuna senise perioodi eelarvest on rahastatud vaid 16%;
-    kuigi arengukava puudutab otseselt ka Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala, on arengukava seni toetanud vaid Kultuuri- ja Siseministeerium.

Samuti ei ole tagatud Eesti põlisrahva loodususu ehk maausu järgijate usuvabadus: maausuliste pyhapaikade haldamisega tegelevad muinsuskaitse- ja keskkonnaamet ei kooskõlasta pyhapaikadega seotud kysimusi maausulistega, Maardu juhtumi puhul ka mitte kohalike elanikega, kes seda paika põliselt pyhaks peavad.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda nõuab Eesti Vabariigi valitsuselt ja asjaomastelt ametkondadelt:
-    kiiremas korras keelata raietööd Maardu hiiemetsas;
-    lõpetada riigimaadel asuvate looduslike pyhapaikade erastamine;
-    seadusandlikult määratleda ajaloolised looduslikud pyhapaigad eraldi mälestiste liigina ning sätestada nende kaitse, arvestades nende eripära;
-    moodustada ajalooliste looduslike pyhapaikade ekspertkomisjoni põhjal riigiasutus, mis tegeleb looduslike pyhapaikade tegeliku kaitsmise ja haldamisega;
-    täita looduslike pyhapaikade riiklikku arengukava täies mahus.

Austusega


Andres Heinapuu
Maavalla koja juhatuse liige

Tel 5695 4740
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.maavald.ee