[text]
Täna on

e00ee037914400d2d0734987ecaa008d_w190.png

Uurali Yhendusest

Meie, mäletamata aegadest Suure mandri loodeneljandikus eland rahvaste omausu-yhenduste esindajad, kuulutame:

Meie keeled, elmad ja usud on irrutamatu osa inimkonna pärandist.

  • Hoolimata sajandeid väldanud riikide ametlike uskude survest, mis õigusruumes me oleme eland, on nyydseni säilind meie vanad usud.     
  • Ainukordse vaimse pärandi rikkusest kujundasid meie rahvad tundliku koostööviie loona ning keskkonnaga, muude rahvaste ning muude uskude uskujatega, eriti tähtsana olus kui ohtu sattund inimene ilmamaa elajana ning kimarana kõiksuses.
  • Olleme veendunud meie kogemuse hingestet ja säästvast tegemisest elavas ning heades vägedes kasulikuks saavat kõigile maailma rahvaile.
  • Eelnevast lähtudeme lõime maausu ja mari, ersa ja soome usu esindajatest rahvusvahelise Uurali Yhenduse, mille sihtideks on:
  • Uurali rahvaste uskude ja vaimsete õiguste kaitsemine.
  • Rahvaste uuestisynd, rahvaste, kes jaolt kaotand keele, tavad-kombed.
  • Õpetada noortele põlvkondadele, et vaid osates elada loonas võib olla elamise õnne.
  • Hoida oma rahva perekombeid, õpetada austama ema ning esi-vanemaid.
  • Aidata inimesi, kes kaotand lootuse.
  • Teha koostööd ja sõlmida sidemeid muude uskkondade headtahtjate esindajatega tuleva inimkonna hyveks.

 

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja eest
Ott Heinapuu

Mari usulise-kulturoloogilise seltsi “Sorta” eest
Juri Kalijev

Mari usukeskus Ošmari-Čimari Pyha Nõukogu eest
Aleksei Juzõkain

Soome Rahvausu Yhenduse eest
Pauli Muukkonen 

Ersa rahva põlisusku uskujate eest
Mariz Kemal