[text]
Täna on
Teade Maavalla koja sõpradele
 
Maavalla koda kuulutab välja karjalaskepäeva korjanduse, mis toimub 1.-23. mahlakuud (01.-23.04.) 10221.

Korjandusest laekunud raha ja vara kasutatakse Maavalla koja korraldus- ja juhtimistöödeks (sh hiite uurimine ja kaitse, koduleht, teabevahetus, trykised, loengud jt syndmused).

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest. Oodatud on ka virkade ja osavate neidude-naiste ja poiste-meeste käe all valminud vööd, paelad, ehted, nõud jm kodumaine, puhas ja maarahvapärane. Saame nende esemetega tunnustada koja parimaid abilisi ja ergutada vabatahtliku töö tegijaid.

Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Rahvakalendris on karjalaskepäev ehk jyripäev (23.04.) yks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Karjalaskepäevast algab kasupäevani kestev kiire suvetööde aeg.

Lähem teave: tel. cb_transparent_l.gifee.gifspace.gifspace.gifarrow.gifspace.gifspace.gifspace.gifspace.gifspace.gifspace.gifspace.gif56 686 892cb_transparent_r.gif, koda[at]maavald.ee, www.maavald.ee
 
Maavalla Koda on loodud esivanemate loonahingelise* põliselma** ja -usu väärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite jt põliste pyhapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loonahoidu, riigi ja usu lahusust ja mõtte- ning usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmaliku kodanikeyhiskonda ning oma kultuuriloo tundmise syvendamist.

- Hiied jt looduslikud pyhapaigad hoiavad esivanemate asist ja vaimset pärandit ning on meie rahva väekohad. Pyhapaikade uurimine ja hoidmine on seetõttu koja eriline hool.

- Koja algatusel ja osalusel on Kultuuriministeeriumis valminud looduslike pyhapaikade arengukava, mis seab sihid paikade uurimiseks, hoidmiseks, tutvustamiseks ja väärtustamiseks.

- Koostöös Õpetatud Eesti Seltsiga andis koda läinud aastal välja raamatu looduslike pyhapaikade väärtusest ja kaitsest. Raamat on ka võrgus.

- Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid ja pärandmaastikku hoida. Kunda Hiiemäe kaitsel saime Riigikohtus võiduka lahendi. Päevakorras on Paluküla Hiiemäe, Kautjala Taaritammemäe jt paikade kaitsmine.

- Sel aastal on kavas asutada Hiite sõbra aunimetus, et tunnustada pyhapaikade hoidjaid ja väärtustajaid.

- Pyhapaikade pöördumisega, millele on seni alla kirjutanud 5000 inimest, saab liituda siin.

- Hiiepiltide näitus on hetkel välja pandud Kuressaare Kultuurikeskuses. Samas toimub mahlakuus looduslike pyhapaikade konverents ja ymarlaud.

- Pyhapaikade ylevaatuse korraldame kevadel Kuusalu kihelkonna idaosas.

- Koda osaleb Eest rahvusliku FSC metsandusstandardi koostamises, et tagada selle abil põlisrahva ja pärimuskultuuri huvide parem kaitse metsandusvaldkonnas.

- Maavalla Koja teabelist ja võrguleht koondavad ja vahendavad maa- ja taarausu, maaelma, põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja artikleid. Koja teabelistiga saab iga huviline liituda koja võrgulehel.

- Maavalla Koja tegemistega saab lähemalt tutvuda koja kodulehel.

* loond, loona, loonda – maakeelne sõna looduse tähenduses; ** elm - kultuur

 

Saada see kuulutus ka sõbrale või tryki välja ja anna inimesele, kes hoolib.

Kuulutus .dok

Kuulutus .pdf