[text]
Täna on

t_tammelauri4.gifOn ju hea teada, et keegi hoolib esivanemate pärandist ja tegutseb selle hoidmise nimel. Tea, et see keegi vajab sinu abi. Igal inimesel on võimalik toetada koda ja selle kaudu meie yhiseid juuri. Annetatud raha ja vara kasutatakse hiite uurimiseks, tutvustamiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trykiste ja muu põlise heaks.

Koja tegevuse aluseks on tasuta vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Erinevalt võõrsilt tulnud uskudest ei toeta meie tegevust piiri taga asuvad keskused ega ka mitte Eesti valitsus.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on Eesti põlisrahva ainuke omausuliste kodade katusyhendus. Koja eesmärk on luua tingimused põlisrahva loonahoidliku elma kestmiseks ja arenemiseks, selle tõekspidamiste järgimiseks ning esivanemate tavade täitmiseks. Kymnete mujalt maailmast siia toodud maailmavaateyhenduste kõrval on Maavalla koda ainus, mis hoiab oma ja põlist.

Koda on valmis vastu võtma rahalisi annetusi ja samuti kinnisvara nii annetuste kui pärandusena.

Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas.

Lähem teave: tel 56 686 892<, koda[at]maavald.ee, www.maavald.ee

Millega koda tegeleb?


 - Hiied jt põlised pyhapaigad hoiavad esivanemate asist ja vaimset pärandit ning on meie rahva väekohad. Pyhapaikade uurimine ja hoidmine on seetõttu koja eriline hool.

- Koja algatusel ja osalusel valmis Kultuuriministeeriumis looduslike pyhapaikade arengukava, mis seab sihid paikade uurimiseks, hoidmiseks, tutvustamiseks ja väärtustamiseks. Paraku eraldas valitsus arengukava jaoks vähem kui 1/10 vajalikust rahast. Järgmisest aastast kavatsetakse arengukava rahastamine aga hoopiski lõpetada.

- Koostöös Õpetatud Eesti Seltsiga andis koda läinud aastal välja raamatu looduslike pyhapaikade väärtusest ja kaitsest. Kuna raamatu 2000 eksemplari jagati peamiselt koolidele, keskkonna- ja muinsuskaitseasutustele ning Riigikogule, tahaksime välja anda lisatryki, mis jõuaks poelettide vahendusel ka laiema lugejaskonnani

- Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid ja pärandmaastikku hoida. Tammealuse hiie suutsime visa töö tulemusel jätta riigi omandisse. Kunda Hiiemäe kaitsel saime Riigikohtus võiduka lahendi. Päevakorras on Paluküla Hiiemäe, Kautjala Taaritammemäe jt paikade kaitsmine.

- Pyhapaikade pöördumise koos enam kui 5000 allkirjaga andis koda pärnakuus yle kultuuriminister Laine Jänesele. Pyhapaikade hoidmist nõudva pöördumisega, saab koja võrgulehel edaspidigi liituda.

- Hiiepiltide näitus on tänavu yleval olnud Kuressaare kultuurikeskuses ja Tallinnas Heleni koolis. Tahaksime pyhapaiku ja nendega seotud pärimust tutvustava näituse viia teistessegi maakondadesse.

- Looduslike pyhapaikade konverents ja ymarlaud toimusid Kuressaares mahlakuus.

- Koja osalusel koostati Eest rahvuslik FSC metsandusstandard, mis aitab tagada põlisrahva ja pärimuskultuuri huvide arvestamist metsanduses. Koda osaleb edaspidi standardi rakendamises.

- Maavalla Koja teabelist ja võrguleht koondavad ja vahendavad maa- ja taarausu, maaelma, põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja lugusid. Koja teabelistiga saab iga huviline liituda koja võrgulehel.
Koja praegune võrguleht on oma võimaluste poolest jäänud kitsaks ja toimib aegunud tarkvaral. Kavas on tellida uus võrguleht ja avada pärimusuudiste värav. Et hoida teabelisti ja võrgulehe pakutavaid uudiseid senisel tasemel ja arendada neid, oleks vaja palgalist uudistetoimetajat.

- Maavalla Leht toob paberil lugejani olulisemad pyhapaikadega seotud uudised.

- Maavalla kalender ilmus tänavu juba 30. korda, pakkudes huvilistele võimaluse lugeda aega esivanemate kombel ruunikalendrist. Maarahva pyhi tutvustav väljaanne jätkab ilmumist.

Sel aastal on veel kavas:

- korraldada hiiepiltide võistlus ja autasustada parimaid;

- asutada Hiite sõbra aunimetus, et tunnustada pyhapaikade hoidjaid ja väärtustajaid;

- jätkata hiiepiltide näituse korraldamist maakondades;

- jätkata pyhapaikade alaste teabepäevade ja loengutega maakondades;

Mis võib jääda raha puudusel tegemata?

- Looduslike pyhapaikade raamatu lisatryki väljaandmine

- Koja uue võrgulehe ja pärimusuudiste värava koostamine

- Uudistetoimetaja palkamine

- Hiite Sõbra tunnustussyndmuse korraldamine

- Maavalla 10222. a kalendri trykkimine

- Hiiepiltide näituse viimine maakondadesse

- Looduslike pyhapaikade arengukava täitmine


Maavalla koda