[text]
Täna on

Sydakuu lõpus saatis Maavalla Koja juhatus avalikku teabelisti kysimustiku, kus paluti avaldada arvamust koja teabelisti teemavaliku ja korralduse suhtes. Laekus 47 vastust, mis on umbes 10% lugejate yldarvust. Muist vastajaid avaldasid arvamust vaid yldiselt, muist mõne punkti suhtes.

Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks vastata ja kaasa mõelda! Tänud ka tunnustuse eest! Hea on saada tagasisidet sellest, et teeme lugejate jaoks vajalikku tööd. On ju toimub-listi lugejad põhiliselt mittekodalased ja suurem jagu neist meile teadmata-tundmata.

Saime palju häid mõtteid ja ettepanekuid, mida pyyame koostöös teiega teoks teha. Vastuseid lugedes tekkis mõte, et kihelkondades ja linnades leidub inimesi, kes võiksid oma uudiste, lugude ja reisikirjeldustega põlisrahva uudislisti oluliselt täiendada ja mitmekesistada. Meil oleks uute kirjasaatjate ja abiliste yle hea meel.

 

Kysimused ja vastused

1. Kas teie arvates käsitletakse seda teemat listis: liiga vähe, kyllalt või liiga palju:

Maavalla Koja, juhatuse ja esinduskogu tegemised. Enamus vastanuist leidis, et teemat käsitletakse kyllalt.

Toimkondade tegemised. Enamus leidis, et liiga vähe. Kojas tegutsevad praegu hiite toimkond, ladatoimkond (avalikud suhted), ja kalendritoimkond. Toimkondade ylesanne on nõustada juhatust ja aidata ette valmistada teatud ettevõtmisi.

Maausk. Enamus vastanuist leidis, et maausust on listis piisavalt juttu.

Pyhapaigad. Enamuse jaoks vahendab list pyhapaikadest liiga vähe teavet. Edaspidi oleks tore, kui ka listi lugejad saadaksid meile lyhemaid või pikemaid lugusid oma kodukoha või kylastatud pyhapaikadest. Seejuures pakub huvi nii pärimus, paikade praegune olukord, syndmused ning isiklikud kogemused ja läbielamised neis paigus. Lisatud foto(d) toovad paigad lugejale lähemale. Sellised lood oleks täiendavaks teabeallikaks ka pyhapaikade andmebaasile.

Aastaringi tähtpäevad. Valdav enamus vastanuist leidis, et aastaringist on kyllalt juttu.

Eluringi tähtpäevadest taas sooviks enamus vastanuist enam teavet. Kurdeti ka seeyle, et ei osata vahet teha aastaringi ja isikliku eluringi vahel. Lyhidalt – aasta- või ajastajaringi tähtpäevad on kalendripyhad ja tähtpäevad. Need on seotud maa, päikese ja kuu ringkäigu ja loona muutumisega. Isikliku eluringi tähtpäevad on seotud inimese enda eluringiga synnist surmani: katsikud, varrud, pulmad, matused.

Taarausk. Pooled vastajad soovisid taarausust lugeda enam, pooled leidsid, et sellest on juttu kyllalt või liigagi palju. Pyyame edaspidi võrku yles panna teisigi EW ajal ilmunud ajakirja Hiis numbreid lisaks yhele, mis juba koja veebis on, lisaks muid materjale. See annaks ehk parema suuna kätte ka kaasaegsetele taarausuhuvilistele.
 
Maarahva pärimuskultuur. Vastajate meelest kirjutatakse sellest liiga vähe. Tegijate mõtted liiguvad praegu tasapisi sinnapoole, et tuua uudistesse ja lugudesse enam maausu seda poolt, mis otseselt pyhaga ei seondu. Maausu argisem pool hõlmab aga kogu meie pärimuslikku loonalähedast elulaadi, põliseid käsitööoskusi, tavaõigust, riietmusitavasid, rahvalaule, -muusikat jpm, lyhidalt elu-olu.Tegijaid aga napib. Nõnda on tegijate ringi oodatud maarahva moodi mõtlejad, tegijad ja kirjutajad.

Usuvabadus. Valdav enamus vastanuist leidis, et usuvabadusest on juttu kyllalt või isegi liiga palju. Tõsi ta on, et see teema oma pingeliste ja murettekitavate vastuoludega pole meeldiv mõelda ega lugeda. Samas ei pääse me maailmavaatelisest ja isegi elulaadilisest survest kuhugi. Kui tahame hoida oma esivanemate meelt, keelt, tavasid, elulaadi ja maad, peame me enda eest seisma.

Põlisrahvad. Suurem jagu vastanuist leidis, et põlisrahvaist on listis kyllalt juttu. Tuleb tõdeda, et paraku on enamus inglise keele vahendusel meieni jõudnud põlisrahvauudistest seotud vastuolude ja võitlusega. Hea meelega vahendaks enam uudiseid põlisrahvaste õnnestumistest oma elulaadi ja elma hoidmisel.


Kas lugejate hulgas on kedagi, kes sooviks pidada silma peal põlisrahvaste uudislehtedel ja vahendaks nende uudiseid eesti keelde?

Keskkonnakaitse. Enamus vastanuist leidis, et keskkonnakaitset käsitletakse listis kyllalt. Ilmselt tuleb seda mõista nii, et keskkonnaalaseid uudiseid vahendavad kyllalt teisedki teabeallikad.

Keskkonnasõbralik eluviis. Suurem jagu vastanuist sooviks sellest enam lugeda. Eluviisi teema mahub otsapidi pärimuskultuuri ehk elu-olu valdkonda. Teema avajad ja käsitlejad on teretulnud.

Pärimusmuusika, kunst, rahvaluule. Siingi soovitakse rohkem lugemist. Anname oma parima ja ootame muidugi kaastöid tegijatelt.

Koduloo uurimine. Yllatuslikult ootab suurem osa vastanuist koduloouurimise teemal rohkem teateid. Koos teiega pyyame seda lynka paremini täita.

Lisaks:

- Yks vastanu soovis teateid esoteerika ja new age teemadel. Et nimetatud teemad ei seondu koja, maausu ega põlisrahvastega, ei ole vastavaid sõnumeid siit listist edaspidigi oodata.

- Maaelu jätkumise võimalikkus .... rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamine, kaitsmine, uurimine ja tutvustamine nt. rahvusparkides.


Lisaks öeldi:

- Sain väga huvitava tunni teha teie pudrupäeva materjalidega.

- Minu v tähendab pigem seda, et need teemad pakuvad rohkemhuvi, mitte et sellest kirjutate liiga vähe.

- Muidu juhatuse poolne ja ajakirjanduslik pool korralikult esndatud. Puudu on vahetu kogemuslik või teguvuspõhine info. Maausu kandjate poolne.

- Arvan, et kõiki neid tegemisi olex huvitav lugeda, olgu teemasid, kui keegi viitsib teha, pigem rohkem, sest ma võin ju osa artikleid lugemata jätta. Aga minu jaox on tähtsaim siin listis Maausk ja Pärimus ja pyhapaigad.

- Aastaringi tähtpäevad - see mis praegu on ka väga hea, aga kui oleks veel rohkem, siis loeks ma seda huviga.

- Mõte: kiires elus ootaksid vist paljud hingelisemat, jõudu andvat, tundeid andvat -- olgu või rahvanalju - nagu muudeski asjades toovad-loovad inimlikud lood ja seigad hea tunde.


2. Kas listi kirju ilmub vähe, kyllalt või palju?

Suurem jagu vastanuist leidis, et kirju ilmub kyllalt sageli, kuid leidus neidki, kes arvasid, et kirju ilmub liiga harva. Vaid yks inimene leidis, et kirju tuleb liiga palju.


3. Kas listis ilmuvad meediaylevaated võiks kirja sees olla temaatiliselt pealkirjadega eristatud, näiteks: MAAUSK, HIIS, AJASTAEG, ELURING, ELULAAD, USUVABADUS, PÕLISRAHVAD, MARID, SETOD ...? JAH/EI

Valdav enamus vastanuist leidis, et temaatilised alapealkirjad oleksid vajalikud. Pyyame edaspidi siis pealkirju panna. Mõistagi jääb tulemus vahel kysitavaks, sest yks artikkel liigitub mitme teema alla.


4. Kas teil oleks listis vahendatud meediaylevaadetega parem tutvuda, kui uudiste esilõigud ja lingid oleksid ka koja kodulehel kättesaadavad? (kui on lisamõtteid, siis palun kirjutage)

Suurem osa vastanuist toetas seda mõtet. Koja kodulehe uudisteveerus oleme seni pyydnud avaldada tähtsamaid artikleid ja uudiseid. Kõiki listis vahendatud lugusid ei hakka me uudisveerus edaspidigi avaldama.

Kyllap loome listiuudiste jaoks omaette osa, kuhu tekivad ka temaatilised jaotused. Nõnda on vajalikku lugu hiljem kergem leida ja tehtud tööst on suurem tulu. Seega siis pyyame edaspidi koja kodulehe uudiste osa soovituga laiendada.


5. Kas teile meenub mõni syndmus, millest oleksite tahtnud listi vahendusel lugeda, aga mida list ei kajastanud? Milline syndmus/syndmused?

Vastajate enamusele ei meenunud kajastamata jäänud syndmusi. Kirjutati aga järgmist:


- Listis võiks kajastuda maausuliste yrituste ajakava – koja õhtud jms.

- Koduloolist teavet võiks rohkem olla.

- Kasupäeva paiku rohkem  esiisade tegemistest - võiks sobitada tänapäevastesse tegemistesse.

- Kajastatud on kyll Setumaa ja sealse rahva tegemisi, kuid sellel suvel tehti esimesed väljakaevamised Kirumpää linnuses Võru kylje all, sattusin sinna juhuslikult ning väljakaevamiste juhi sõnul olid need yldse esimesed tööd selle linnuse juures. Samuti oli temaga juttu sellest, et Võru linn ja maakond ei ole yldse huvitatud ettevõtmistest mis on seotud selliste ettevõtmistega. Tema sõnul on just lõuna-eestis kohti kus ei ole kunagi läbi viidud arheoloogilisi kaevamisi. Sooviks just sellistest probleemidest selles piirkonnas rohkem lugeda.

- Saan siit uudiseid hulga suuremas mahus kui saan kust iganes mujalt. St selliseid udiseid, mis mulle huvi pakuvad.

- Võibolla on mul kahe silma vahele jäänud, aga mis sai usuvabaduse kaitseks kogutud allkirjadest. Mõnikord on tulnud teade, et toimub koolitus või vabas vormis yritus, neist oleks tore kas või paar rida lugeda.

- Ei meenu. Pigem on listis yritused, mida kuskil mujal ei kajastata!
 
6. Kas ja mida võiks teie arvates listi korralduses ja teemadevalikus muuta?

Valdav enamus vastanuist leidis, et listis pole muudatusi teha tarvis - teemavalik ja kodukord on head või väga head. Mõned vastanauist soovisid, et list oleks taas avatud. Tegelikult list ongi avatud. Enne listi jõudmist vaatab toimetaja vaid kirjad läbi, veendumaks, et tegemist pole rämpspostiga, viirustega, juhuslike või vaenu õhutavate kirjadega.

Nõnda on jätkuvalt listi oodatud taara- ja maausku, koda, põlisrahvaid ja usuvabdust puudutavad sõnumid. List on avatud ka lyhematele pakilisematele mõttevahetustele.

Allpool mõned kysitluselt laekunud ettepanekud:

- Võiks olla rohkem infot ja yleskutseid midagi ise ära teha. Koja õhtud, koosviibimised. Traditsioonide hoidmine jms.

- Ei kavatse teie listi tegemistesse sekkuda ega neid arvustada. Hea, et selline ilmub!

Kui, siis Setomaa.Tema pyhapaigad. Vastav info on sama hästi kui kadunud. Siiski, ei maksa unustada, et see piirkond on säilitanud midagi väga arhailist. Õigeusklikkus on vaid pinnapealne ja seda rõhutatakse liialt.

- Ei tea, ehk kui pisut lõdvestada kodukorda, kuid samas on neid kes soovivad senist lakoonilist ja asjalikku loendit, mitte delfi-taolist kraaklemispaika.

- Rohkem Eestit ja vähem muud maailma.

- On vaja rohkem lugusi meie esivanematest, noortel puudub side oma esivanematega, paljudel puuduvad isad, lood võiksid  olla  kasvõi "legendidena ". Muidu ei ole midagi muud kui Harry Potter ja lõunane raadiosaade tsaaride jahilkäikudest.

- Oot, ma olen suhteliselt vähe teadlik võib olla, kuid äkki sellist foorumit siin korraldada, temaatilisi mingisuguseid, et ma tean, tihti sellised asjad lihtsalt muutuvad tõesti mingiks lobaasjaks, kuid kui on teema vms, et inimesed võiks ise teema pakkuda ja hakkas seal sees omad seltskonnad tegutsema...mul kyll on mõnikord mõni kysimus, et kas keegi teab... või oskab aidata? Või ma pakun välja sellise huvitava yrituse, et kas keegi tahab kampa lyya?, kuid selline kohe kõigile omi igapäevaseid mõtteid avaldamiseks see list vist ei ole päris selleks asjaks mõeldud, või on? kui oleks temaatilised foorumiosad, oleks kergem orienteeruda ja nendel teemadel, mis mind ei huvita, nendesse ma oma pilku ei heidakski.

- Mulle meeldis, kui oli listis rohkem sõnavabadust. Erinevaid lugejate arvamusi oli huvitav lugeda.

- Mina olen rahul praegusega. Isiklikult mulle piisab listi saadetavatest

meediakokkuvõtetest, need on väga hästi alati valitud ning käin lugemas ca 30 % artikleid mida soovitatakse.

- Minu meelest on koja list asjalik ja vajalik. Siis kui list oli ilma juurdepääsupiiranguteta, oli elavam ja huvitavam. Võiks kaaluda avatud listi taastamist.

 

7. Kas teil on esinenud tõrkeid listikirjade kättesaamisel? JAH-HARVA-EI

Hea meel oli tõdeda, et listikirjade kättesaamisel on tõrkeid olnud vaid yksikutel lugejatel.  Seega peaks eeneti postiserver, mida koda yyrib, olema ysna töökindel. Tõrgete korral kirjade kättesaamisel peaks uurima oma postiserveri või kirjakasti seadistusi.


8. Kuidas te Maavalla Koja Toimub-listi leidsite? Palun kirjutage.

Suurem jagu vastanuist leidis koja teabelisti koja kodulehelt iseseisvalt. Vaid mõnele inimesele on listi soovitanud tuttav või pereliige. Siit kerkibki kysimus, mille yle lugejad võiksid mõlgutada: kas teie tutvusringkonnas on inimesi, kes võiksid koja tebelistist leida enda jaoks huvipakkuvat teavet või isegi  väljundi.

Allpool mõned selgitused:


- Võimaluse Toimub-listiga liituda leidsin Maavalla Koja lehelt, mille omakorda avastasin Rohelist Väravat kylastades. See oli kathlemata viimase aasta parim leid, mis on mulle väga palju andnud ja tundub väga "oma " olevat...

- Tahtsin tutvuda eesti põliskultuuri ja usuga. Listi leidsin Koja kodulehe kaudu, mille omakorda märksõna "maausk" abil.

- Otsides mingit materjali, vist pyhade kohta (ei mäleta täpselt), sattusin Maavalla Koja lehele, mis vastas minu maailmavaatele ja tundus vajalik. Lisasin end listi.

- Leidsin internetis mingit rahvakalendritähtpäeva otsides, kokkuvõte oli yleannetult huvitav, sirvisin kylge lisaks.


9. Kas oleksite mõnikord ka ise valmis Maavalla Koja listi, veebi ja/või Rohelise Värava  rubriikidele Maavald või Põlisrahvad lyhiuudiseid kirjutama oma kodukandist või vahendama tõlkeuudiseid? Kui jah, siis mis teemadel?

Kymmekond vastajat leidis, et saaks ja tahaks kaastööd teha. Kymmekond arvas, et ehk edaspidi. Hoiaksime nende inimestega edaspisi hea meelega yhendust. Kui ka koja poolt ei tule otseseid pakkumisi koostööks, siis teadke, et kaastööd on alati oodatud.

 

10. Kas teil on ettepanekuid, kuidas saaks koja, maausu ja põlisrahva asja paremini ajada? Kuidas?

Saatsite hulga häid mõtteid ja ettepanekuid. Neid on kosutav lugeda, sest tegijad saavad tagasisidet ysna harva. Maavalla Koda omalt poolt pyyab leida võimalusi koos toetajatega ja koostada mõned voldikud ja raamatukesed, mida oleks huvilistel võimalik oma kodukandis, koolitöödes jm kasutada esivanemate pärimuse meeldetuletamiseks või tundmaõppimiseks.

Arutame praegu ka kodulehe ymbertegemise ja laiendamise võimalusi. Selle käigus peaks tekkima ka kauaoodatud mokalaat ehk foorum põlisrahva elmast ja usut hoolivale rahvale.


Jätkame pyhapaikade uurimist ja kaitsmist ning pyyame seda jätkuvalt ka  Eesti riigi hooleks teha. Kuna Maavalla Kojal pole selliseid riiklikke või välisannetustega seotud vahendeid kui on Eestis tegutsevatel maailmareligioonide esindustel, siis liiguma edasi samm-sammult ... ja loodame ka koostöökaaslaste ringile.

Laiemas tähenduses pole esivanemate kultuuripärandiga tegelemine niivõrd usu teema kuivõrd vana maarahva omakultuurilise jätkusuutlikkuse hoidmise teema, mis peaks korda minema paljudele.

Allpool valik saadetud mõtetest. Mõnel juures nurksulgudes selgitus.


- Rohkem tuleks teavitada kogu Eesti yldsust nendest tegemistest, inimesi tuleks ettevõtmistest teavitada jne.

- Kojalised võiksid olla oma tegevuses rohkem seotud. Põhjuseks on tõenäoliselt see, et kolisin äsja Tartusse, kus eriti kedagi ei tunne. Mõttekaaslastega sooviks rohkem kokku puutuda. Kõige rohkem saame vist

sellega ära teha, et kanname oma usku ja traditsioone endaga kaasas ja pärandame edasi.

- Peab mõtlema pikas perspektiivis ja sõnastama visiooni pikaks ajaks

(1000 a ) ja pikaks (5000 a) perioodiks.

- Arvan, et te teetegi seda meeldivalt ja hästi.

- Kui keegi teaks vastust, siis oleks ime. Mina yhest rohtu ei oska pakkuda. Ikka tasa ja targu, ilma kaklusteta, soliidselt.

- Võtke vanast kaasa kõik vajalik ja minge edasi. Mõtlen konkreetselt sirvikalendrit. Sirvikalender tuleks ajakohastada. Muidugi on tore kui ta sellisena kummuti peal seisab ja vanu aegu meenutab. Kuid ka konkreetses ajas peame me igapäevaselt hakkama saama. Ja mis oleks parem kui hommikul lapsed vaataksid  kalendrist mis aataringi või eluringi tähtpäev meie esivanematel täna on.

[Sirvilaudadel on kindel ring kasutajaid, mis on laienemas. Sirvide lugemisoskus on omamoodi väärtus, mis rikastab meie omakultuuri. Kuid lisaks sirvidele oleks kindlasti vaja ka tavalist kalendrit, mis kajastaks maarahva aastaringi.]

- Põliste looduslike pyhapaikade kaitsmisel oleks abi tihedamast koostööst loodusteadlastega. Mõnikord on need inimesed usu suhtes taunivad (haridusest või oma eriala traditsioonist tulenevalt). Nendega ja paljude teistegagi on lihtsam suhelda, kui rääkida tavadest ja kommetest (ehk kultuurist), mitte otseselt usust.

[Jah, ega maausk olegi päris usk. Nagu teisedki pärimuslikud loodususud on ta palju enam kui tavaline religioon. Oleks loomulik, kui Eestis saadud haridus annaks harituse ka selle maa põlisrahva maailmavaate, elulaadi ja tavade alal.]

- Omavahelised suhted oleksid tihedamad (ka ilma ametliku organisatsioonita, kui lähedase hoiakuga inimesi elaks lähemal...

[Võibolla ongi läheduses mõttekaaslasi-pärimusehoidjaid. Kuniks kodasid on veel vähe ja need koondavad inimesi suuremalt maa.alalt, ei liigu vajalik teave kylades ja kihelkondades kuig hästi. Oleks hea, kui pärimust hoidvaid kodasid tekiks juurde.]

- Rahvusraamatukogus võiks esmaspäeviti vahel see teema olla. Näiteks Looduse Omnibussiga võiks yhis loitsimisi ja pyhapaikade kylastamisi olla või midagi sellist. Suur tänu Teile tehtud töö eest!

- Eks maausk ikka maaga seotud, siis Maa peab andma ka innustuse. Kui looduses mõni haruldane koht alles, mis pole Hiiena teada, aga kohalikule rahvale eriline. Leida lahendus, kuidas see pyhaga siduda ja staatus anda.

[Looduslikke väekohti on Eestis tunduvalt enam, kui ajaloolisi pyhapaiku. Ei neid jõua pyhaks teha keegi.  Iseenda või oma pere jaoks võib pyhakoha sisse seada aga iga teadlik maausuline. Yhiste pyhapaikadega mida sageli hiiteks kutsutakse, on aga teine lugu. Hiie loob vaid paljude põlvede järjepidev hool ja pyhendumine. Koda aitab nõuga kõiki, keda pyhapaiga hoidmine või sisseseadmine hvitab.]

- Luua leht, kus kajastada koja tegemisi ja tulevaid syndmusi. Avaldada Maavalla ajalugu ja muistseid lugusi.

[Mõeldud on ilmselt paberlehte. Kahtlemata on hulk inimesi, kellele jääb nii paegu kui tulevikus koja kodleht ja kirjalist kättesaamatuks. Kui leiame vabatahtliku, kes oleks nõus 4-6 korda aastas väiksemat lehte toimetama ja kokku panema, võiks selle käima panna.]

- Ehk on inimesi, kes pyyavad elada vanade tavade järgi - see au sisse tuua. Propageerida meie loomulikku elustiili nagu ta tuhandeid aastaid on olnud - tervise seisukohast (stress jm). [Oma põlise elu-olu tutvustamine ja väärtustamine on tähtis ja aitab hoida meie sugu oma esivanemate maal. Seda teemat tuleks kindlasti enam käsitleda ka Eesti ajakirjanduses.]

- Koolitada endi seast usundiloo õpetajaid gymnaasiumidele, et papid ei pääseks lapsi hullutama, sagedamini esinema meedias, sekkuma hariduspoliitikasse, et kooli ainekavad sisaldaks rohkem neid teemasid, populariseerima maausku läbi tavandite jne…

[Õige ja piisava õppe peab tagama riiklik ilmalik haridus. Koja seisukoht on, et religiooniõpetuse kui omaette aine koht pole yldhariduskoolis. Religiooniõpetuse toomine kooli on kõlvatu ja koda ei kavatse selles kuidagi osaleda.]

- Rohkem arutlevaid artikleid yldises ajakirjanduses.

- Paremini, ei tea kas oskan midagi ytelda muud kui seda, et palun jätkata kui soovi ja jõudu jätkub, usun, et on palju minusuguseid, kes vajavad seda listi. Ma usun, et kui miski toimub hästi, siis pole vaja seda muuta, või kui siis väheke.

- Rohkem ja aktiivsemalt avalikkuse ees esinema ja ennast tutvustama. Tõsi on, et viimastel aastatel on seda päris hästi tehtud, aga võiks veel paremini ja aktiivsemalt. Aga- seni on see ainult virisemine, kuna ma ise pole veel ka mõne kohaliku kojaga liitunud, kuigi vaim selleks peaks juba valmis olema, kyll aga on elutempo nii kiire olnud... Seega- ei kommenteeri, kõrvaltvaatajana tundub siiski, et tehtud on päris palju.

- Kui mängu tuleb sõna usk, siis selles suhtes olen ma alati veidi skeptiline. Ma ei pea ka ennast usklikuks, pigem yritan elada loodusega kooskõlas nii hästi kui oskan.


Mis puudutab põlisrahva tarkusi ja arusaamu, siis neid võiks tutvustada kas või lasteaias, koolide algklassides. Võib ju kõlada õõnsalt, aga mu meelest oleks parim võimalus asja nuusutada anda seiklusretkedel, mis ilmtingimata ei tähenda kärts-põmm yritust. On ju olemas loodussõbralikke turismitalusid, aeg-ajalt teevad teatrid väljasõite maalinnadesse, tehakse matku (nt Looduse omnibuss). Kui huvi alged on olemas, siis piisab ju vähesest lisainfost, et inimene hakkaks asja ise edasi uurima.

- Maausk on mu arust tõusmas, ja juba tõusnud enamuse eestimaalaste teadvusse. Kõik arvavad teadvat, mis see on.  Sestap peab pigem pidurdama kui kõigest väest promoma. Aga listidel on oma elu. Juhtub, et nad äratavad mõnegi lurkeri (vaikija) ellu. Juhtub, et nad surevad omaenda saasta sisse. Tulepuud võivad kyll otsa saada, ei mitte tuli.


- yks veidi radikaalne idee on mul pakkuda. Kui ristiryytlid lahkusid või pidid alla vanduma, oli kohalikul rahval kombeks ennast ristiusust puhtaks pesta. Arvan, et teatud osa eesti inimestest on praegu samas olukorras - vanemad on lapse ära ristinud, kuid lapse kujunemisel täiskasvanuks avardub maailmapilt ning tekib mõistmine, mis on oma - mis on omakultuur ja omausk. Arvan, et paar korda võib korraldada avaliku ristiusu mahapesemise yrituse, mis ei oleks otseselt demonstratiivne ega suunatud teiste usuliste liikumiste vastu. Olen nõus aitama sellist yritust korraldada.

[Ristituks olemine ei takista põhimõtteliselt kedagi maausuliseks olemast. Samas saame me aru, et paljude jaoks on teadmine ristitud olemisest ebameeldiv ja vajab lahendust. Seni on Eestis ristivett maha pestud tasa ja targu. Tulevikus, kui soovijaid peaks juba väga palju tekkima, võib seda ehk ka yhiselt korraldada.]

- Liikmeid ja kodasid on juurde vaja, st. taaskord mõelda selle yle, miks yks inimene peaks maavalla koja liikmeks astuma...

[Jah see on keeruline kysimus. Yhest kyljest ei pea maausuline kuuluma kotta ja valdav enamus maausulisi polegi kodade liikmed. Teisalt, koja ees seisvate ylesannete täitmiseks on vaja inimesi. Seetõttu ei teegi koda vähimaidki etteheiteid neile tuhandetele maausulistele, kes hoiavad esivanemate pärimust omaette omas peres. Samas võtame rõõmuga vastu kõik taara- ja maausulised, kes tahavad oma juuresviibimise, mõtete ja tegudega tuua täiendust koja väele.]

- Arvan et kui jätkuvalt tugineda lihtsalt iseendale=maavallale ja mitte hoolida sellest, millised normid yhiskonnas levivad, siis läheb kõik jätkuvalt yles mäge. Kõik kes on teemast huvitatud, leiavad varem või hiljem maavalla yles interneti vahendusel.

Aityma veelkord!


Ahto Kaasik
Maavalla Koja vanem