[text]
Täna on

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda

 

Eesti Vabariigi Riigikogu
Lossi plats 1a
15165 Tallinn 

         04.02.2002

Ettepanek Kirikute ja koguduste seaduse § 7 muutmiseks 

Teeme ettepaneku sätestada seaduse § 7-s usuliste ühenduste ja usuliste ühenduste liitude kohustusliku nimetäiendina omanimede kasutamise võimalus. 

 Esitaja:

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda


Andres Heinapuu
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja Vanem

 

Lisa: 1. Põhjendus Kirikute ja koguduste seaduse eelnõu § 7 parandusettepaneku asjus 

Usuliste ühenduste ametlike nimede kohustusliku täiendi piiritlemine seaduseelnõu sõnastuses rikub kodanike usuvabadust, kuna teeb võimatuks mõningate usuliste ühenduste legaalse tegevuse või teatavate usuliste ühenduste asutamise.

Seaduseelnõu § 7-s toodud nimekirjas – “kirik”, “kogudus”, “koguduste liit” või “klooster” – sisalduvad terminid, mis sobivad vaid teatavatele usulistele ühendustele, kuna mõningatele on nad täiesti vastuvõetamatud.

Taarausuliste ja maausuliste kodadel pole võimalik kasutada ühtegi seaduseelnõus toodud kohustuslikku nimetäiendit. Ka sõna “kogudus” on taarausulistele ja maausulistele oma usuühingu nimetäiendina täiesti vastuvõetamatu, kuna tähistab maausulises terminoloogias ja ajalooliselt ka eesti keeles eelkõige kristlikku ühendust.

Kui nüüd seadusemuudatus asetab kodadesse organiseerunud taara- ja maausulised valiku ette, kas kasutada oma usuliste ühenduste nimedes sõna “kogudus” või lõpetada legaalne tegevus, on Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda, Emujärve Taarausuliste ja Maausuliste Koda, Emajõe Taarausuliste ja Maausuliste Koda ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda sunnitud lõpetama oma juriidilise tegevuse.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda mõistab täiesti õigusandjate soovi ühtlustada seadusandlikku sõnavara, kuid leiab, et on täiesti kohatu ja lubamatu rakendada seadusandlikku normeerimist usuliste ühenduste nimedes. Vastav tegevus oleks sekkumine kodanike usulistesse tõekspidamistesse.

Eelnevast lähtudes teeme Eesti Vabariigi Riigikogule ettepaneku sätestada Kirikute ja koguduste seaduse eelnõu § 7-s usuliste ühenduste nimede kohustusliku nimetäiendina omanimede kasutamise võimalus.

Andres Heinapuu
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja Vanem


ÕIGUSKOMISJONI VASTUS:

t_Ahto1a_v.gif