[text]
Täna on

Usuliste Ühenduste Ümarlaua pressiteade

29.XI 2002

 Usuliste Ühenduste Ümarlaud taunib usuvabaduse rikkumist Eestis


Täna, reedel, 29 novembril kogunes Tallinnas Usuliste Ühenduste Ümarlaud. Arutusel olid riigi usupoliitika ja sellest tulenevad usuvabaduse rikkumised, aga samuti võimalused olukorra normaliseerimiseks. Ümarlaud tegi avalduse, milles taunitakse kristliku riigi-ideoloogia kehtestamist ja kutsutakse riiki üles arvestama võrdväärselt ka mittekristliku enamuse huvisid ja vajadusi. Ühtlasi deklareeris Ümarlaud valmisolekut koostööks riigiga, kaasa aitamaks usupoliitika normaliseerimisele.

Ümarlaud soovitas Valitsusel kaplaniteenistuse asemel sõjaväes, vanglates jm sisse seada psühholoogi ametikohad ning kristliku religiooniõpetuse asemel laiendada üldhariduskoolides religioonialaste teadmiste osa ajaloo, kodanikuõpetuse ja koduloo ainekavades.

Kõigile uskudele avatud Usuliste Ühenduste Ümarlaud on eri usundeid esindavate ühenduste keskustelufoorum omavaheliseks suhtlemiseks ning dialoogiks riigiga. Ümarlaud koosneb registreeritud usuliste ühenduste volitatud esindajatest.

Ümarlauas on esindatud Baha’i Koguduste Liit, Eesti Budistlik Kogudus / Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus, Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudus, Eesti Islami Kogudus, Krišna Tunnetuse Tallinna Kogudus ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda. Vaatlejana võttis Ümarlaua istungist osa ka Juudi Kogukonna esindaja.