[text]
Täna on
580f9ee687210d23e2a35aeb3fef86ce_w320.jpgVadja likopäivä on päev, mil tehakse yhiselt korda kyla pesupesemiskoht (vdj liko). Ka Võrumaal on tuntud kevadine yhine veevõtukoha korrastamine.
Pesupesemiskohta puhastasid vaid naised. Pärast pidutseti - söödi, joodi, lauldi ja tantsiti. Peole mehi ei lubatud. Mehed puhastasid yhiselt kyla kaevu või veevõtukoha, kuid see ei pruukinud toimuda ligupäeval.

Kasutatud kirjandus
Ariste, Paul 1969. Vadja rahvakalender
Kama, Kaido 1988. Kymme aastat nyydisaegseid sirvilaudu. Vikerakaar nr 1.