[text]
Täna on

Rukkipõld kypseb
Rukkipõld kypseb
10. põimukuud (10.08) on esimene rukkiemapäev ehk tulepäev, rahvakalendris tuntud kui lauritsapäev, laratsipäev, labõrõdsapäev, laaritsapäiv, laratsepäev, lortsapäiv.

Tulepäevast kaob aovalgus ja öötaevasse ilmub linnutee. Et õhtud jäävad pimedaks, on siitpeale kohane videvikus kodus tuld yles võtta. Samas, tulepäeval tuld ei tehta, tal lastakse puhata. Et tuld edaspidi ohjes hoida, on sel päeval hoopis koldesse vett piserdatud ja pang vee ja vihaga ahju otsa pandud. Pesu pesemine tulepäeval täidab sama ylesannet. Mõnel pool on sel päeval korstnaid pyhitud.

Aga mida on sellest õppida pärimusest hoolival rahval? Ehk seda, et tulepäeval võiks suitsu- ja piibumehed tuleriistad rahule jätta.

Loonas toimub teinegi muutus. Õunale ja kartulile luuakse maitse ja siitpeale on täisluba neid syya. Õllesõbrale on tähtis, et humalale luuakse nyyd viha.

Kuusalus on teatud, et lauritsapäeva räimesilk on kõige parem. Sel ajal tehti endale talvesilgud valmis. Sygisesi niisa ja marjata silke on ka yldiselt nimetatud lauritsa silkudeks.

Kolm päeva enne ja kolm pärast esimest rukki emapäeva on õige aeg rukist kylvata. Seda eeskätt põhjapool. Samuti peab nüüdseks laisalgi mehel esimene rukkirehi yleval olema. See tähendab, et uudsevili on juba käes. Aga põllule ei maksa rukkiemapäeval minna. Ehk tasuks hoopis aeg maha võtta, et kasvõi mõttes tänada loonat ja miks mitte ka põllumeest.

Rukkiema tuleks mõista kui rukkihaldjat - rukki hoidjat, rukkivaimu. Emal on siinkohal siiski ka muid tähendusvarjundeid nagu näiteks algus, tugi, põhi ja hoidja.

Näiteks laeva emapuu, laeva ema, paadi ema, venne emä, särgi ema – hammõ imä (särgi algus või pihaosa), võrgu imä (kalapyynise pära), tuuligu ema (tuuliku pystvõll), mõõgade emä (linaropsimismõõkade hoidja), voki ema (kere). Jõe emaks on selle sygavaim voolukoht.

Saartel on emapäeva peetud pyhade ja pidude järelpäevaks. Näiteks joulu emabä, lihate pyhade emapäe ja ka matuste ema pääv.


 

PÄRIMUST

Esimesest rukkiemapäevast

Lauritsapäev oli poolpyha. Kes läks kiriku, kes jäi koju, aga tööd ei tehtud. Sie oli tore päev kyll. Õhtul jälle tehti tantsu.
Kuusalu

Kiigal käidi ka. Lauritsapäev oli viimane kiikumise päiv, nelipyhi akkasid.
Kuusalu

Lauritsapäe ei tehtud põllal põhutööd. Yhekorra tehtud, laurits old taga, põllal vili akand põlema.
Ridala

Lauritsapäev ei tohe tööd teha, mis kolistab, sest vanataat tahab myristamest lõpetada ja tahab puhkama jääda. Ei ole sel pääval vagusi oldud, siis myristab peale lauritsepäävä veel.
Suure-Jaani

Põld

Lauritsapäev – siis tuli rukkihakk väljale. Pea pidi sirge olema.
Kadrina

Lauritsapääval ei peksta reht, seepärast, et teise aasta siis vili ei pidada pudisema, ega tehta tuld, siis ei olla tuli nii edev mitte oma võimust näitama.
Hanila

Enne lauritsapäeva ei võidud tulega reht peksta, sest siis vili ikaldanud.
Põlva

Laratsepäev on augustikuus. Laratsepäevast hakkab ju kylviaeg.
Jämaja

Rukkikylv oli kaks nädalat enne lauritsapäeva ja kaks nädalat peale lauritsapäeva.
Karuse

Kolm päeva enne ja kolm pärast lauritsapäeva on kõige parem kylviaeg.
Noarootsi

Lauritsapää on põllumehel rukkitegemisel juhatuseks. Rahvasuu ytleb: kolm pääva enne ja kolm pääva pärast laaritsapääva peab rukkid vana seemnega tegema, peale selle uue seemnega, siis peab hea olema.
Kadrina

Laratsipäeval peeti seda kunssi, et ei kylvatud mitte kunagi. Kui laratsipäeva oleks kylvatud, siis oleks kasvanud õhkjas vili. – Nagu aganane oleks olnud siis, tõsta viljakotti nagu põhukotti.
Kihelkonna

Lauritsapää tahetud mette seemet teha, siis pidi tyhn vili kasvama. (Tyhn – annab vähe välja.)
Kullamaa

Aed

 

Lauritsapäeval luuakse õuntele, kartulitele ja kõigil muul aia- ja juurviljal maik juure.
Paistu

Lauritsapäev annab õunale maitse. Õuna saab enne ka syya, aga tal ei ole seda hääd maitset.
Helme

Lortsapäiva aigu ei tohe yttegi puu kyllest vil`la maha võtta. Kui võetas, sis ei kanna seo puu enamb enne vil`la kui säitsme aaste perast.
Otepää

Lauritsepäeval ei pea mitte aida minema, selle et sis, kui aida mindas, kapsta ei kasva.
Sangaste

Lauritsapäeval ei tohita mitte õuna- ega kapsaaeda minna, ei herne- ega oapõllule, sest ussid siginevad pääle.
Rõuge

Laurits paneb viimase viha humalasse, ära teda enne maha nopi.
Rakvere

Sikud

 

Kes lauritsapääväs sikka ära  ei tapa, sis es või tappagi, et liha minevat haisma.
Kanepi

Lauritsapäev, kymnemal augustil, oli vanasti viimne sikutapmise päev. Pärast seda päeva sikud haisevat ja olevat tapmisele kõlbmatad.
Tarvastu

Kui lauritsapäeval yks sikk ära tapetavat, siis ei tulevat sygise vara.
Karksi

Toit

 
Laaritsapäiv tapõte sikk ja keedete värskete kapsastega.
Räpina

Kui sel päeval kilusid soolata, siis on ilusad ja head kilud.
Ambla

Elbi Anne juures tehtud alati laaritsapäe õlut. Ykskord jäänd õlu tegemata ja näe – tua lõhna siis või yleval katusel akand tuli raginal põlema. Tuld põle kyll näha olnd, aga just siuke tule põlemise muudi ragin oleva olnd. Siis peremiis akand kohe õllenõusid säädma ja õlut tegema ja siis kadund ragin ära. Egas igalpuul ei tehtud õlut, põlnd sest kedagi, aga sial olli siuke kuntsakas rahvas ja sial tegid nad [maa]ilma tykka.
Kolga-Jaani

Tuli

 

Lauritsebe visada vett korisu (koldesse), mis tulekahju eest hoiab; seda tehta ka tulekahju ajal.
Käina< Reigi

Kui ma alles poisike olin, visati lauritsapäeval kuiva ilmaga vett katusele, et tulekahjusid ei juhtuks.
Pyhalepa

Lauritsapäeval, kui sel päeval riietepesemist ei olnud, siis pidada ometi mõnda riidetykkigi pesema. Tähendus: et kui sel päeval mitte kurikas ei saand märjaks tehtud, siis võis tulekahju juhtuda.
Risti

Laaritsapäev ei või tuld teha – tule nimepäev.
Kihnu

Laratsipäeval peeti veel seda kunssi, et reheahju ega kusagille mujale ahju ei tehtud tuld yles. Põhjus, miks seda ei tehtud, oli usk, et Larats maja harjal istuvat ja maja ära põletavat, kui sees tuld tehakse.
Kihelkonna

Yks vanamees olnd jälle tark mees, kes laaritsapäeval pannud peerud risti oma peosse ja hakatand need otsast põlema, mina ei tea, kas neid oli siis yheksa otsa või seitse otsa, kõik pannud põlema ja käind sellega ymmer põhuhunniku reha-all, ise ytelnud: “Laarits, ära sa lakka mine, Laarits, ära sa lakka mine.” – Selle aasta sis ei pidand tal tuleõnnetust tulema. Selle päeval ta põle mitte tuld ahju ega koldesse teind. Ja Liivaaugu ema ytles ka, et lauritsapäev ei tohi tuld teha.
Kullamaa

Lauritsapääval ei köetud mitte ahju, ei keedetud mitte syya, ylepea ytelda: ei tehtud mingisugust tuld kusagile, sest siis pidada tulekahju tulema. Ka tulerauad maeti tuuleveski jala ja kiviaedade sisse sel päeval.
Pöide

Lauritsepäe ei tehta tuld koldes enne ylese kui päe loojes, muidu lööb pikne toa põlema.
Tori

Labritsepäeval panti viht ja veepang ahjuotsa peale, et Labrits vihtvat ennast seal.
Karula

Valgus

 

Nyid võib jälle tuld lambi kylge panda, sest päevad hakkavad lyhemaks jääma.
Nõo

Laaritõpäe õhta ei tohe võtta tuld. Mio vanaeit on kua näin, et tämä pani laaritsapäe kyyndla põlõma, kustun äe, siis pani uiõsti, kustus jälle äe.
Kihnu

Lauritsapäe es tohi tuld teha toas, läind magama ilma tule yles võtmata. Ju see sedasi oli, et kuskil ei võetud yles.
Kärla

Tähed

 

Linnutee on taeva all, pärast laurtsapäeva näeb, käib yle taeva east länne. Ega seal tähte ole. Vahita selle järele, kudas talv on: kui paksult on, siis on paks talv. Kui on ohuke, siis ohuke talv.
Kuusalu

Jyri ao läytäs, Laurits ao kistutas.
Põlva

And

 

Too oll siis, kui Assenblatt meil oll õpetaja. Mina olli Assenblatti viimane leerilats; no mina olli sis 16-aastane. Assenblatt kõnel, et ku ta edimest kõrd siia tullu, sis länny Prangli loetusele. Noh, õpetajal olli kats obest ees ja köstril yts kõhnavõitu. Köstri länny ytte tallu yyses. Kaenu, et kedagi es ole, ajanu hobese reheala ja länny laka pääle magama. Ja ollu just lauritsapäävä õtak.

No vat, vanast oll tule pistmine. Pirru palamist mäleta mina esi. Köstri kaenu, et yts tule reheala. Perenaine tullu kyynlatulega, lännu tulepistme pääle ja pyhknu puhtas ja laotanu rõiva ala, pannu pudru sinna pääle ja või sisen ja luits manu ja tenny võileiva kah. Ja pallenu Laurist. No kuis ne sõna olliva? Ei ole meelen.

Köstri nänny toda ja kui perenaine ära lännu, sööny ära. Omuku köstri länny tarre. Perenaisel hää miil, et Laurits pudru ära sööny. Aga köster ytelny: “Kae, no mina oll tuu hää Laurits!” Ja pärast õpetaja selet kerikust.

Tuu oll viimane, es kuule enam pärast.

Kambja


 

 


Kasutatud kirjandus

Eesti murrete sõnaraamat I köide 4. vihik. 1996
Hiiemäe, Mall 1991. Eesti rahvakalender V.
Kama, Kaido 1988. Kymme aastat nyydisaegseid sirvilaudu. Vikerkaar nr 1.
Moora, Aliise 1991. Eesti talurahva vanem toit II.