[text]
Täna on

1169ae0708a4f62b7b1073b7ead6a5a2_w320.jpgUrbekuu 9. päev on sirgu- ehk linnupäev. Setod nimetavad seda ka sorokasveetiks ja häräjuvvapäivaks. 40 lindu keeravad tsirgupäeval “suu suvõ poolõ, pää päävä poolõ” ja hakkavad kodu poole lendama.

Lindude ootamine ja saabumine on maarahva jaoks eriliselt tähenduslikud. Koos rändlindudega saabub ju kevad. Lindude saabumine paneb sydame kiiremini põksuma ja toob suule rõõmsad tervitusõnad teinekord isegi eakal inimesel.

Et lindude kodutee oleks kergem, kypsetatakse linnupäeval tsirguvatsku ehk paistekakku ja viiakse õue aiateiba otsa, puuriidale või mujale. Varem vaid Setomaal levinud tava on nyyd kodunenud mujalgi Maavallas.

Tänapäeval kypsetatakse linnupäevaks tavaliselt juba saiakesi või linnukujulisi kypsiseid. Tsirguvadsas on tervistav vägi. Seda syyakse ise ja antakse mõnikord kariloomadelegi.

Kuna tsirgupäeval on lindude peale omamoodi mõju, tehakse siis mõnesuguseid taigasid, et kanad hakkaksid paremini munele (looma, seto keeli luuma) ja looksid oma munad kodus.

Pärimust

Tsirgupäiv om ka poorna ymbre. Sõs nellikymmend tsirku käändvä`suu suvõ poolõ, pää päävä poolõ. Kydseti nellikymmend vadsakõist, et õga tsirgu jaos yts. Esi syydi ar`.
Seto

Sorokasvetah käänd nel`likymmend nel`li tsirku suu suvõ poolõ. Mu imä selet`, et timä velenaan`e ol`l sorokasvetah kyd`säny mõõdi tävvä vatsku. Noist sõs hoiõti kyn`djäle ja kar`(u)ssõlõ ja hobõsõlõ ja lehmile anti raas inne väl`lälaskmist.
Vastseliina

Sorokasvet on eestipärasem nimetus sorokasmutsinikust, räägitakse isegi, et sel päeval keeravad 40 lindu nokad (pead) siiapoole ja veel, et siis on ära elatud 4/10 aastat.
Seto

Sorokasveeta on häräjuvva päev. Sel päeval käänab 40 lindu pea suve poole (siia tulema), sellepärast kypsetavad perenaised sel päeval 40 ahju ees vatska.
Seto

Sorokasveeta kydsetäs nellikymmend vatsakõist ja viiäs vällä haoriida pääle ja yldäs: “Tsirg`kõsõ, puttu_i suvõl mi viläkeist ja tulgõ, sööge mi vadsakõisi, sis nakka_i suvõl tsirgu` vilja putma. Lastas sõglaga kõrd aigo vadsol haoriida pääl olla` sis tuvvas ar tarrõ ja syvväs kõõ perrega. Ku` kia johus sinnä, sis andas toolõ ka vatska. 
Seto

Sorokasveet lastakse kanal minna läbi pyksisääre ja pekstakse ahjuluuaga, et kanad hakkaksid munema. Sel päeval pööravad juba 40 lindu pead siiapoole ja sellepärast kypsetatakse sel päeval vatska (paistekakku) tsirguvatska, mida viiakse välja aiateiba otsa linnule söömiseks, et linnud jälle meile tagasi tuleksid.
Seto

Sorokasväti pestäs inne päivä kanno, ytelteh, õt sorokasväti luu munnõ.
Seto

Sorokasveeda pessetäs kanno, õt nä luuma nakkasi`. Vyy pandas pyyrä põrmandohe vai vällä ja sinnä pöörä keskpaika pandas terri. Kana` aetasõ sinnä syymä pöörä sisse. Eis võõdas tõõnõ vyy kätte ja tuuga kanno pessetäs ja laulõtas: "Sorokasveet, sorokasveet, luu munnõ, luu munnõ, saardõ syymä, merde juuma, a kodo luuma!" Sis arvate, õt kana`nakkasõ luuma.
Seto


Kasutatud kirjandus
Kama, Kaido 1988. Vikerkaar nr 1. "Kymme aastat nyydisaegseid sirvilaudu"
Lätt, Selma 1970. "Eesti rahvakalender I"

 

Kuva: Arne Ader, kaldapääsuke