[text]
Täna on

Allpool on poolaasta kaupa sirvilauad ja nende tagakyljed. Juhul kui sinu veebilehitseja ja printeri seadistused lubavad, võid siit ise endale sirvid teha. Selleks:

1. tryki sirvid ja selgitused teine-teisele poole lehte;
2. lõika sirvid kuude kaupa välja;
3. pane kuuderibad yksteise peale ja tee nende vasakusse äärde auk;
4. köida sirvid paela või lõngaga kokku ja riputa seinale või laualambi kylge.

1. poolaasta esikylg
1. poolaasta esikylg
1. poolaasta tagakylg
1. poolaasta tagakylg
2. poolaasta esikylg
2. poolaasta esikylg
2. poolaasta tagakylg
2. poolaasta tagakylg
1. poolaasta esikylg 1. poolaasta tagakylg 2. poolaasta esikylg 2. poolaasta tagakylg