[text]
Täna on
Allpool on poolaasta kaupa sirvilauad. Juhul kui sinu veebilehitseja ja printeri seadistused lubavad, võid siit ise endale sirvid teha. Selleks:
  1. tryki sirvid välja;
  2. lõika sirvid kuude kaupa välja;
  3. pane kuuderibad yksteise peale ja tee nende vasakusse äärde auk;
  4. köida sirvid paela või lõngaga kokku ja riputa seinale või laualambi kylge.

Sirvide tagakylgede selgitavad tekstid lisame peatselt. 

1. poolaasta (sydakuust pärnakuuni)
1. poolaasta (sydakuust pärnakuuni)
1. poolaasta (sydakuust pärnakuuni)
1. poolaasta (sydakuust pärnakuuni)
1. poolaasta (sydakuust pärnakuuni) 2. poolaasta (heinakuust jõulukuuni)
I poolaasta PDF II poolaasta PDF