[text]
Täna on

1. ylesanne: tooge (maarahva) traditsioonilisest elulaadist pärineva loodushoidliku tegevuse näiteid, mida leiate enda või oma lähedaste igapäevaelust.

 • kodune aiapidamine
 • riiete parandamine / õmblemine
 • korilus
 • kuivkäimla kasutamine
 • ahjuprae valmistamine sytel peale ahju kytmist
 • naabritevaheline asjade laenamine
 • talgud
 • kompost
 • hoidiste valmistamine
 • toidujääkide andmine loomadele (koerad, kassid, sead jne)
 • yle läve asju ei anta, ei räägita
 • lugude rääkimine, regilaulud ja rahvatantsud (cd-mängijate, raadiote jms asemel)
 • eluruumi jagamine teistega
 • töö- ja elukoht lähestikku
 • vihmavee kogumine majapidamisveeks
 • second-hand: riiete taaskasutamine, jagamine sugulastele/ sõpradele/ kylavaestele


2. ylesanne: olulisemad muutused, mille viiksin läbi tänases Eestis, kui mul oleks kogu seadusandlik ja täidesaatev võim.

 • tarbimise maksustamine
 • tootmise hajutamine yle Eesti
 • yhistranspordi soodustamine, maanteemaksud
 • eesti keele kaitsmine
 • inimeste moraalse pale parandamine
 • inimlate (magalate) kaotamine
 • keelata otsene reklaam, piirata muud reklaami
 • kosmeetika, luksustoodete kaotamine (maksustada kosmeetika nii kõrgelt, et selle omamine muutub ylimaks luksuseks)
 • toetada väiketootmist
 • praaktoodangu vähendamine (tooraine kallimaks muutmise abil)
 • loodusressursside maksustamine
 • seadused konkreetsemaks, ametnikele rohkem võimu nende täitmise kontrollimiseks
 • keskkonnastrateegia sektor, millel põhineb kogu tegevus (kaotada keskkonnaministeerium ja integreerida keskkonna-aspekt kõikidesse teistesse ministeeriumidesse)
 • karistused karmimaks
 • seadused ei tohiks minna vastuollu pärimusliku kultuuri ja tavadega
 • piirata importi, kogu vajalik toit toodetakse kohapeal