[text]
Täna on

Eestlane, tuled tagasi oma hiide!

Vägivaldselt oled välja aetud oma Taara-Hiiest, kus sa vabalt ja õnnelikult võisid tunda oma jumaluse lähedust.

Aastasadade jooksul oled võõrutatud oma vabast Hiiest, tõugatud kitsasse kirikusse, sääl pidanud orjama võõraid jumalaid alanduses, vagaduses ning alalises patukahetsuses.

Võõraste jumalate nimel on sind siin maailmas kurjalt kiusatud, julmalt piinatud, nõidadena, ketseritena tuleriidul põletatud; ja ei ole veelgi lõppenud kollitamised kuraditega, ähvardamised põrgupiinadega ja tuleriitadega pääle surma sääl maailmas, kui keeldud uskumast nende võõraste jumalate võimusse.

Võõraste jumalate nimel on sind vaevatud pattudega ja süütegudega, mis olid tundmatud sinu vabas Taara-Hiies: Sinu sünd olevat patu järg, sinu surm olevat patu palk ja patune olevat iga sinu loomulik tunne, mis väljendab elujõudu, elutungi, elutahet.

Võõraste jumalate nimel rööviti sult sinu maised varandused, sinu maine kodumaa ning sinu maine elupaik kuulutati hädaoruks, kus sinu elu muutuvat iga päevaga halvemaks ja sina ise siia hädaorgu eksinud ajutise patuse inimesena mõistetud elama oma maiseid päevi alalises surmahirmus ja viimse kohtupäeva kartuses, mil kurjad jumalad kohtumõistjad ei tunne armu sinu vastu, kui sa küllalt pole neid alandlikult palunud ja kummardanud.

Võõraste jumalate nimel on aastasadade jooksul sinu vaimu vägistatud, sind võõrutatud oma esivanemaist, oma kombeist oma leelost ja oma ilust: on sinu vaimu toidetud kõigega, mis võõras sinu oma hingele.

Veel pole kadunud igatsus sinus sinu oma Hiie järele: See osa sinus püsinud loomuliku tundena võõrast sisendusest hoolimata sinu alateadvuses ja väljub säält võimsa jõuna, millele ei suuda keegi panna paisu.

Tuled tagasi oma Hiide, otsid üles oma vanad Taara tammed Ja istutad nende manu uued ja noored tulevaste põlvede päranduseks.

Tuled tagasi oma Hiide ise uuena, karastatud läbi karmide aegade, ise sitke tammena vastupanuks kõigile, mis võõras ja vaenulik sinule enesele.

Tuled tagasi looma jälle oma Taara-Hiit, mis uuesti paneb võimsalt kohisema sinu kodumaa!

See kohin kutsub sind tagasi avara taeva alla päikese kiirte valgusse ja soojusse, uritule igavese leegi manu.

See kohin tungib eluvooluna sinu südamesse, tungib elujõuna sinu lihastesse, täites sind uue julgusega ja innuga võidelda enese ja oma rahva parema tuleviku eest.

See kohin kostab sulle tajuva Taara salapärase looduse ning sinu oma tundmatu hinge ning ihu müstilise aimega, teeb sinu heaks ja õnnelikuks ühtesulavuses oma ümbrusega ja ligemistega.

Tunned elurõõmsa veendumusega:
“Mina usun homsesse päeva."
“Mina usun, et homne päev on parem tänasest."
“Mina usun, ei homne päev on parem tänasest, kui ma selleks kaasa aitan. Taara avitab."