[text]
Täna on

“Kelle jumalat sa usud, seda ennast pead sa orjama!”

Meie uskude allikad ja juhtivad asutised on väljaspool E. V. piire:

luterlik - Saksamaal,
pravoslaavlik - Venemaal (ajutiseIt maapaos Konstantinoopolis),
katoliiklik - Roomas,
päästearmee - Inglismaal,
metodistlik - Ameerikas,
IMKA - Ameerikas,
paptistlik jne. jne. - ikka välismail,
sotsialistlik - Amsterdamis,
kommunistlik - Moskvas,

Eestis on vaid nende esindused ja ... orjad.

Selle majanduslised järeldused:

Eesti kroonid ja sendid põgenevad - väljamaale, Eestisse veetakse igasugu prahti - Pariisi moodidest kuni eletrijuhede postideni,

Eestis vaadatakse ringi, mida võiks müüa ja pantida väljamaale, et väljamaalt saada raha, mis peab põgenema jälle väljamaale,

Eesti Panka juhitakse - Genfist,

Tikutrusti - Stokholmist,

Õlikivitööstust - Stokholmist ja Londonist,

Kiutööstust - Londonist,

Importi - Berliinist . . .

jne. jne. Eestis on vaid nende "sitzdirektorid" ... ja orjad.

 

-------------------------------------------------------------

Hiie 2. vihu sisuks on muu seas:

Taara usu taigadest.
Taara usu poole.
Taara usu müstikast.
Jaapanlaste lisõ - laste haldjas.
Avalik kiri Jeesusele Kristusele.

-----------------------------------------------------------

Vastutav toimetaja: M. U t u s t e-L e p p.               ,,Edu" trükk Tallinn, S. Kompassi 40.