[text]
Täna on

Valminud on 10216. ajastaja (2003. a.) Maavalla Kalender. Väljaanne koosneb muistse ruunikalenderi põhjal koostatud sirvi- ning tavakalenderist. Kujunduse on teinud Anneli Kaasik – iga kuu esitleb erinevat puuliiki ja seda ilmestab omakorda asjakohane vanasõna.

Sirvikalender on teadaolevalt ainus maarahva oma ajaarvamisvahend. Sirvide ruunid tähistavad tähtpäevi, nädalapäevi ning kaheksat erinevat kuuseisu. Viimased on omakorda jagatud nn pehmeteks ja kõvadeks aegadeks, mis avaldavad maapealsetele asjadele erinevat mõju.

Sirvikalenderi annab välja Maavalla Koda ning tänavu ilmub see juba 25. korda.

Vaata 10 216. a. sirve ja loe lähemalt.