[text]
Täna on

Marjapunapäeval, 25. III kogunes Tallinnas maalamba kaitsmisest ja väärtustamisest huvitatud ymarlaud. Tõdeti, et põlistõu kaitseks või kaitsmatajätmiseks ei saa otsida majanduslikke põhjusi. Tegemist on osaga pärimuskultuurist ning see väärib tingimusteta alal hoidmist. Vaeti ka konkreetseid samme, mis maalamba päästmiseks tarvis astuda. Ymarlaud tegi järgmise avalduse.

Põllumajandusministeeriumis,
                                                         Tallinnas 25. märtsil 2003


Eesti maalamba ümarlaua pöördumine


Maalammas on elanud Eestimaal tuhandeid aastaid ning on seega täielikult sobitunud siinsetesse oludesse ja elukooslustesse. Seetõttu peame äärmiselt oluliseks pöörata maalambale ja tema säilimisele suuremat tähelepanu, kuna eraldi tõuna mitte tunnustamise ning EL kohalikke olusid vähearvestava majanduspoliitika tõttu on maalamba säilimine Eestis ohustatud.
Peame vajalikuks maalammas kiiremas korras tõuna registreerida ning ohustatud tõuks tunnistada, mis annab võimaluse ohustatud tõugudele ettenähtud lisatoetuse saamiseks. Samuti tuleb maalammas lisada Maaelu Arengukavasse, mille alusel lähiaastatel makstakse EL toetusi. Põlistõud, sealhulgas maalammas, on sama olulised kultuuri kandjad kui keel, kombestik ja rahvuslik käsitöö.

Allakirjutanud:

* Toomas Trapido, Eestimaa Looduse Fond
* Urmas Vahur, Pärnumaa keskkonnateenistus
* Heino Kallas, Saaremaa hobusekasvataja, EHKÜ liige
* Ülo Metsmaker, Saare maavalitsus, EHKÜ liige
* Mirjam Püüa, saarlane ja tulevane maalamba kasvataja
* Kalle Eller, Maavalla Koda
* Uno Aavik, muhulane, tulevane maalamba kasvataja
* Aasa Aavik, muhulane, tulevane maalamba kasvataja
* Veiko Maripuu, Saaremaa keskkonnateenistus, EHKÜ liige
* Heikki Luhamaa, Kihnu Väina Merepark, EHKÜ liige
* Ave Matsin, Viljandi Kultuurikolledz, rahvusliku käsitöö õppetool
* Anneli Ärmpalu-Idvand, Kihnu ja Tõstamaa valdade loomaarst
* Gilleke Kopamees, stilist ja pärandkultuuri entusiast, EHKÜ liige
* Matis Mägi, Eestimaa Looduse Fond
* Aile Villemson, Eestimaa Looduse Fond, EHKÜ liige
* Kaia Lepik, Eestimaa Looduse Fond
* Laine Tarvis, Eesti Saarte Koda, koostöönõukogu