[text]
Täna on

Eesti Hobuse Kaitse Ühingu pressiteade

14.11.2003

Milleks meile põline hobusetõug?

Eesti Hobuse Kaitse Ühingu eestvedamisel toimub laupäeval, 15. novembril 2003 algusega kell 10 Läänemaal, Matsalu Looduskaitseala keskuses Penijõe mõisas põliste hobusetõugude säilitamisele pühendatud konverents.

Põhilisteks teemadeks on eesti hobuse ajalugu ja kultuurilooline tähtsus, geenipagasi säilitamine, pidamine looduslähedastes tingimustes ja hobuse roll loodushoius.

Oma kogemusi soome hobuse uurimisel ja säilitamisel jagavad kolleegid Soome Põllumajanduse Uurimiskeskusest (MTT).

Vaadatakse filmi islandi hobusest.

Eesti Hobuse Kaitse Ühingu (EHKÜ) eesmärk on eesti hobuse kui kohaliku põlise hobusetõu säilitamine ja populariseerimine.

Sellel sügisel alustas EHKÜ poolse algatuse tulemusena tööd eesti hobuse komisjon Veterinaar- ja Toiduameti juures, mille peamisteks ülesanneteks on eesti hobuse tõunimetuse kasutamise reguleerimine, puhtatõulisuse määratlemine, tõu säilitamise abinõud ning aretustoetuse maksmise alused ohustatud tõugudele.

On toimunud hobusekasvatuse algtõdesid tutvustavad koolitused eesti hobuse pidajatele ja teistele huvilistele, antakse välja infolehte Oma Hobu.

Info Ago Ruus
Tel. 050 56691
www.esthorse.ee