[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

 19. detsember 2003

Siseministeeriumis arutati diskrimineeriva seaduse muutmist

Üleeile, kolmapäeval, 17. detsembril toimus Tallinnas siseministeeriumis kohtumine, millel osalesid Maavalla Koja vanem Andres Heinapuu, Maavalla Koja kirjutaja Ahto Kaasik, siseministeeriumi usuasjade osakonnast Ilmo Au ja Ringo Ringvee ning samuti siseministeeriumi õigusloomeosakonna ja justiitsministeeriumi esindajad. 

Arutati Kirikute ja koguduste seaduse muudatusettepanekuid. Kuna maausuliste ühendustel pole võimalik võtta ametliku nimetäiendina kasutusele kristlikke termineid, lõpetatakse Maavalla Koja ja selle kohalike kodade legaalne tegevus 2004. a. 1. juulil. Seda juhul, kui kehtivat seadust ei muudeta. Riigi esidajad lubasid usuühingute omanimede kasutamist käsitlevad (§ 7) muudatusettepanekud saata Riigikokku uue aasta alguses. Toetati ka Koja ettepanekut korraldada Riigikogu õiguskomisjoni liikmetega ühisnõupidamine.

Kohtumisel oli jutuks hiite praegune olukord ja hiite ülevaatuse ja kaitse korraldamine. Lepiti kokku, et jaanuari lõpus kutsub siseministeerium selle teema arutamiseks kokku nõupidamise.

Riigi esindajaid teavitati täiendavalt Koja seisukohtadest isikunimeseaduse eelnõu asjus. Koda peab vajalikuks täiendada eelnõud sättega, mis lubaks üheselt panna lastele murdekeelseid nimesid.

Lõpuks andsid Koja esindajad siseministeeriumile üle järgmise aasta sirvilauad, et Koda ja selle probleemid neil tuleval aastal paremini meeles püsiksid.

Ahto Kaasik