[text]
Täna on

16. jaanuar 2004

Eesti Kirikute Nõukogu toetas neljapäevasel töökoosolekul kirikute ja koguduste seaduse muutmist nii, et ka usulised yhendused, näiteks taara- ja maausulised, saaksid kasutada oma nimekujudes enda traditsioonist tulenevaid nimetusi.

Siseministeeriumi usuasjade osakonnas ette valmistatud eelnõu peamine eesmärk oligi see, et Eesti taara- ja maausulised saaksid oma põhikirjade ymberregistreerimisel kasutada praegu seadusetekstis oleva termini kogudus asemel sõna koda ja koguduste liidu asemel maavalla koda, teatas Kirikute Nõukogu esindaja BNS-ile.

Siseministeeriumi usuasjade osakond kysis eelnõule kooskõlastust kirikute nõukogult, kes lisaks paranduse toetamisele tegi ettepaneku täiendada eelnõu punktiga, mis pikendaks usuliste yhenduste ymberregistreerimise tähtpäeva 2005. aasta 1. jaanuarini.

Siseministeerium on varemgi esitanud ettepanekuid lubada usuyhenduste nimedes kristlike terminite kõrval ka muid omanimesid. Paraku pole need Riigikogu heakskiitu leidnud. President Rüütel keeldus 2002.a. diskrimineerivat seadust tagasi saatmast ja kuulutas selle välja. Seevastu õiguskantsler Allar Jõks teatas eelmisel aastal, et diskrimineeriv seadusesäte tuleb muuta.

Mõistete "kogudus" ja "kirik" kasutamine oma yhendustenimedes on taara- ja maausulistele vastuvõetamatu. Filoloogiadoktorite Kristiina Rossi ja Tõnu Seilenthali koostatud ekspertarvamuse kohaselt on tegemist kristlike terminitega.

Kirikute ja koguduste seaduse senise redaktsiooni järgi peavad kõik Eesti usulised yhendused registreerima end ymber selle aasta 1. juuliks.

Ahto Kaasik