[text]
Täna on

Maavalla Koja pressiteade

30. jaanuar 2004

Hiied vajavad riiklikku programmi


Eile, neljapäeval, 29. jaanuaril korraldas Siseministeerium Tallinnas nõupidamise, kus koos Keskkonna- ja Kultuuriministeeriumi ning Maavalla Koja ja Eestimaa Looduse Fondi esindajatega arutati hiite ja teiste põliste pyhapaikade kaitse parandamise võimalusi. Nõupidamisel jõuti otsusele, et kuna hiite uurimise ja kaitsega seotud probleemid on laiaulatuslikud ja suured, tuleks algatada riiklik hiite programm. Ettepaneku programmi algatamiseks koostab Maavalla Koda.

Nõupidamisel tõdeti, et hiied kui oluline tahk meie pärimuskultuurist on seni jäänud põhjendamatult tähelepanuta. Hiite kaitse kysimusi veeretatakse eri ametkondade vahel ja nõnda ei tegele nendega õieti keegi. Seetõttu on täna enamiku hiite täpne asukoht ja seisukord teadmata. Olukorra parandamiseks tuleb korraldada yldine ajalooliste pyhapaikade ylevaatus ja koostada yhtne andmebaas.

Hetkel reguleerivad ajalooliste pyhapaikade kaitset mõningal määral Kaitstavate loodusobjektide seadus ja Muinsuskaitseseadus. Kaitstavate loodusobjektide seadus annab küll võimaluse kaitsta hiisi kui kultuuriväärtusega paiku, kuid hiisi käsitleva info puudusel pole seda võimalust realiseeritud. Seetõttu on viimasel ajal arendustegevusega rikutud mitmeid looduskaitsealadel asuvaid pyhapaiku, nagu näiteks Väike-Maarja vallas asuv Ebavere hiiemägi ja Kehtna vallas asuv Palukyla hiiemägi.

Muinsuskaitseseadus annab võimaluse kaitsta hiisi kui usundi- ja ajaloolise väärtusega kultusobjekte, kuid Muinsuskaiseametil puuduvad vastavad spetsialistid ja ekspertgrupid. Nõukogude aega ulatuva traditsiooni tõttu peetakse hiisi arheoloogiamälestisteks, kus kaitstakse eelkõige võimalikku kultuurikihti. Kuna hiisi ei käsitleta pühapaikadena, ei takistata ka nende väärkohtlemist. Näiteks muinsuskaitsealusel Adavere (Kalme) kalme- ja hiiemäel asuvad välikäimla ja turismiatraktsioonid. Osa mäest hävitati kahe aasta eest Tallinn-Tartu maantee laiendamisel. Samal põhjusel pole Muinsuskaitseamet näinud midagi taunimisväärset Palukyla hiiemäele puhke- ja spordikeskuse rajamises.

Nõupidamisel arutati põlisrahva ajaloolisi pyhapaiku hõlmava - nn hiite - seaduse vastuvõtmise võimalust. Juhul kui olemasolevate seaduste abil ei õnnestu hiite adekvaatset kaitset tagada, tullakse selle teema juurde edaspidi tagasi.

Maavalla Koda