[text]
Täna on

27. mail kaitses Auli Kütt Tartu Ülikooli semiootika osakonnas bakalaureusetööd "Pyhade puude ja puistutega seotud käitumisnormid pärimustekstides".

Uurimus hõlmab peamiselt Eesti Kirjandusmuuseumisse talletatud hiiepärimuse. Töö annab ammendava ylevaate uskumustest ja tavadest, mis on suunanud ja suunavad maarahva käitumist hiies. Rohkete näidete varal tõestatakse veelkord, et pyhi puid ja puistuid lasti areneda vabalt. Hiisi kujundati peamiselt kujundamata jätmise kaudu. Seega meenutab hiis mitte parki, vaid põlismetsa.

Tööl on tugev rakenduslik vägi, mida saab kasutada hiite kaitse ymberkorraldamisel. Uurimusest selgub, et meie ajalooline hiiekultuur on selgelt välja kujunenud ja peamistes joontes levinud kogu maal. Seetõttu tuleks hiite kaitsel lähtuda eelkõige pärimuslikest tavadest.

Kahtlemata pakub põnevat lugemist uurimusele lisatud hiietavadega seotud rahvapärimuse kogu.

Töö on pdf-formaadis kättesaadav SIIT