[text]
Täna on

Keskkonnaministeerium teatab, et 05.05. siirdatakse Palukyla hiiemäel ymber 3 – 4 kaitsealuste palukuklaste pesa, mis jäävad ette rajatavale puhkekeskusele. Õiguse kaitsealuse liigi ymbersiirdamiseks annab mõne aja eest jõustunud seadusemuudatus, mis on mõeldud just äri- ja majandustegevuse soodustamiseks sarnastel puhkudel.

Ekspertarvamuse ymbersiirdamiseks on koostanud Ants-Johannes Martin. Martini sõnul on ta seni ymber siirdanud tuhatkond kuklasepesa. Siirdamised on olnud edukad – pesad on isegi paljunenud. Martini kinnitusel oleks Palukyla kuklasepesad tulnud ymber siirata igal juhul, kuna Kehtna vallavalitsuse korraldatud raided on jätnud nad lauslagedale.

Ekspertarvamus

Metsakuklaste siirdamine Palukylas Palukyla hiiemäel (Rapla maakonnas, Kehtna vallas, Kõnnumaa maastikukaitsealal) asub umbes 50 pesaline palukuklase (F. polyctena) asurkond. Asurkond asub looduskaunis kohas, kuhu planeeritakse rajada ka puhke- ja spordikeskus.

Looduskaitsealuse liigina nõuab spordi ja puhkekeskuse rajajatelt ja haldajatelt erilist tähelepanu ja hoolt, et palukuklase asurkonna seisund ei halveneks. Rajatiste ehitamisel, suusalaskumis-, kelgutamis- ja loodusõpperadade rajamisel tuleks arvestada, et ei kahjustataks sipelgapesi ning loodusõppe- ja terviserajad ei kulgeks sipelgaradadel. Seetõttu on põhjendatud ja otstarbekas nimetatud pesad ära siirata sama asurkonna piires ohutumasse kohta, kuhu ei planeerita lageraiet, ehitisi, laskumisradasid ja muid rajatisi. Siirdamise toimumise koht ja kuupäev on 05.05.2004., Palukyla.

Ekspertarvamuse on teostanud Ants-Johannes Martin, PhD, Taimekaitse Instituudi putukate ökofysioloogia laborijuhataja, myrmekoloog.
Ekpertarvamusega on võimalik tutvuda Raplamaa keskkonnateenistuses (Tallinna mnt. 14, Rapla).

Ahto Kaasik