[text]
Täna on
10217. a. põimu- ja sygiskuul (08.-09. 2004) toimusid Virumaal Mahu kihelkonna Kunda Hiiemäel arheoloogilised päästekaevamised. Uuriti kruusakarjääri järsul serval asuvat lõhutud kivikalmet. Avati kümmekond varisemisohus olevat hauatarandit, mille vanuseks arvati olevat 2400 - 2500 aastat.

Lõhutud kalme avastati eelmise aasta porikuus (10.2003) Maavalla Koja hiite ylevaatuse prooviaasta käigus toimunud välitöödel. Uurides karjääri serval asuvat väheldast kõrgendikku, avastati kuristiku serval paeladu ja sellest pudenenud inimluid ja söepuru. Osadel luudel oli põletamise jälgi.

Kunda Hiiemägi on nõukogude ajast alates muinsuskaitse all. See pole aga aidanud hiiemäge vajalikul määral uurida ega kaitsta. Halvas või väga halvas seisukorras on paljud teisedki muinsuskaitse alla kuuluvad hiied. Hädad algavad sellest, et Eesti riik ja selle ametid ei käsitle ajaloolisi hiisi terviklike pyhapaikadena. Senine muinsuskaitse praktika kaitseb hiites vaid võimalikku arheoloogilist kultuurikihti. Paraku ei suudeta kaitsta sedagi.

Lisateavet ja fotosid Kunda Hiiemäest