[text]
Täna on

Arutati Palukyla hiiemäe detailplaneeringule esitatud vaideid

17.11.10217 (2004)

Teisipäeval, 16. novembril arutas Kehtna Vallavolikogu Paluküla hiiemäe puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringule esitatud vaideid, millega taotleti planeeringu tühistamist. Kohal viibisid ka hiiemäge kaitsvate yhenduste esindajad.

Volikogu otsustas moodustas volikogu liikmetest kaheksaliikmelise erikomisjoni, kes uurib vaidlusaluseid asjaolusid ja arutab probleemkohad veel kord läbi. Komisjon esitab oma seisukoha volikogule 10. detsembriks.

Vaidlusalune puhke- ja spordikeskuse planeering näeb ette mäele kahe suusatõstuki ja mitmete hüdrantkaevude paigaldamise, jalgpallistaadioni, tenniseväljaku, samuti lasketiiru rajamise ning tiigi süvendamise ja kaldajoone muutmise, millega pärimusmaastikku väärtustavad vaide esitajad nõus ei ole.

Koosolekul viibis Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti juhataja dr Heiki Valk, kes kinnitas, et Hiiemägi ja Reevimägi on üks tervik ning selgitas mäe tervikliku muinsuskaitse alt välja jätmise tagamaid.Tõstukite paigaldamine kahjustaks Heiki Valgu hinnangul pärimusmaastikku pöördumatult.

Loe koosolekust lähemalt