[text]
Täna on

Reedel, 9. jõulukuud korraldab Fenno-Ugria Asutus kell 11.00 – 16.00  oma ruumides Tallinnas Roosikrantsi 6 lahtiste uste päeva. Tutvustatakse soome-ugri rahvaid, nende  paiknemist, arvukust ja muud huvipakuvat. Samuti jagatakse teavet hõimurahvaste olukorrast ja kuumadest syndmustest soome-ugri maailmas. Kylastajatega ollakse valmis arutama  koostöövõimaluste yle Eesti ja Venemaa soome-ugri rahvaste vahel, teatab Fenno-Ugria.

 

Syndmusega tähistatakse inimõiguste päeva. 1948. a.10. jõulukuud võttis ÜRO Peaassamblee vastu Inimõiguste Ylddeklaratsiooni. Deklaratsioonis öeldakse: "Iga inimene ja iga yhiskondlik organisatsioon peab käesolevat deklaratsiooni alati silmas pidades selgitus- ja haridustööga alati kaasa aitama nende õiguste ja vabaduste austamisele ning rahvuslike ja rahvusvaheliste progressiivsete abinõudega tagama, et need õigused ja vabadused leiaksid yldist ja efektiivset tunnustamist  ja täitmist nii organisatsiooni liikmeiks kui ka nende jurisdiktsiooni all olevate territooriumite rahvaste poolt."

 

12. mail 2005.a. võttis Euroopa Parlament vastu Mari Vabariigis Inimõiguste halba olukorda käsitleva resolutsiooni.

 

Resolutsioonis öeldakse, et Mari Vabariigis rikutakse inimõigusi, raskendatud on marikeelse hariduse saamine, puudub marikeelne kesk- ja kõrgem haridus, sõnavabadus on piiratud, tungitakse kallale ajakirjanikele ja yhiskonnategelastele, kiusatakse haridus- ja kultuuritöötajaid.

 


Maavalla Koda