[text]
Täna on

Kehtma vallavalitsus saatis Paluküla hiiemäe kaitsjatele kirja, milles nõuab neilt 5488 krooni ja 90 senti, mis läks maksma buldooseri vedamine 8. novembril 2004 Paluküla hiiemäele.

Tookord takistas hiiemäe kaitsjate püstkoda ja avalikkuse tähelepanu Kehtna vallavalitsusel tööde alustamist ja buldooserivedu osutus asjatuks kulutuseks. Seetõttu nõuabki vallavalitsus buldooseri transpordikulud hiiemäe kaitsjate käest.

OÜ Miitsar esitas Kehtna vallavalitsusele arve 5488,90 kr tasumiseks. Arve esitati Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse objekti ettevalmistustööde, buldooseri kolimise ja treileriveo eest. Vallavalitsus leidis, et arve oli põhjendatud ning see maksti ettevõttele välja.

«Vallavalitsuse arvates ei põhjustanud vallavalitsus oma tegevusega märgitud kulu iseloomu. Antud juhul muutusid arves märgitud tööd kasutuks Teie ebaseadusliku tegevuse tõttu,» seisab vallavalitsuse poolt hiiemäe ühele kaitsjale Lembi Sepale saadetud kirjas.

«8. novembril 2004.aastal toimus Palukülas Reevimäe küljel protestiaktsioon loosungite ja püstkoja paigaldamisega rajatava suusatõstuki alla jäävale maale. Teie poolt juhitud tegevuse tulemusel puudus võimalus kohaletoodud buldooseriga alustada maapinna tasandustöid. Märgitud aktsioon oli ebaseaduslik vastava loa puudumise tõttu, millest Teid teavitasid ka politseitöötajad. Vallavalitsuse õigeaegsel informeerimisel kavatsetavast aktsioonist ning vastava loa taotlemisel ei oleks ettevalmistatavate töödega alustatud enne küsimuse lahendamist. Eelnevast nähtuvalt on Teie poolt juhitud ebaseadusliku tegevusega põhjustatud Kehtna vallavalitsusele põhjendamatu kahju, mille hüvitamise kohustus lasub Teil.» leiab Kehtna vallavanema Kalle Toometi allkirja kandev kiri.

Roheline Värav