[text]
Täna on

Kanada Grassy Narrows'i põlisrahvas ja keskkonnaorganisatsioon Kanada Boreaalmetsade Initsiatiiv sõlmisid leppe toetamaks põlisrahvaste haldusõigust traditsioonilisele kasutusalale jäävale maale ja veele. Pealik Simon Fobisteri sõnul ei taha Grassy Narrows'i kogukond jääda passiivseks pealtvaatajaks oma kodukandi maakasutuse kavandamisel.

Keskkonnaorganisatsioon aitab põlisrahval defineerida oma arusaama ja eesmärke põlismaa kasutamisel. Esile tahetakse tuua kogukondlikud huvid praegusel ja tulevastel maakasutuse aruteludel.

Välja tahetakse töötada kultuuri- ja ökosysteemipõhine plaan, mis aitaks Grassy Narrows'i põlismaa ökosysteeme kaitsta ja taastada. Sellega kaitstakse ka neist ökosysteemidest otseselt sõltuvat kultuuri. Arendada tahetakse ka kogukonnapõhist majandust.

Kõike seda tehakse boreaalmetsakaitse raamdokumendile tuginedes. Dokumendi võtsid 2003. aasta detsembris yksmeelselt vastu Kanada juhtivad looduskaitseorganisatsioonid ning mitmed põlisrahvad. Dokumendi eesmärk on kaitsta loodus-, kultuuri- ja jätkusuutliku majanduse väärtusi kogu Kanada metsavööndis.

Roheline Värav