[text]
Täna on

16.02.10218 (2005)

Eile, teisipäeval, 15. radokuud kogunes Tallinnas esimest korda riikliku hiite programmi lähteülesande väljatöötamise töörühm.

Töörühma ülesanne on määratleda hiite kaitse ja säilitamise olukord Eestis, sellega seotud probleemvaldkonnad ja pakkuda välja lahendused koos tegevuskavadega, s.h. konkreetsed ettepanekud hiite riikliku programmi käivitamiseks.

Kultuuriminister Urmas Paeti käskkirjaga moodustatud töörühma kuuluvad Muinsuskaitseameti, Maavalla Koja, Kultuuriministeeriumi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Ajaloomuuseumi ja Tartu Ülikooli esindajad. Töörühma juhib Muinsuskaitseameti peadirektor Agne Trummal.

Kavandatav riiklik hiite programm käsitleb ajaloolisi looduslikke pühapaiku, nagu näiteks hiied, üksikud pühad puud, kivid, allikad, kabeliasemed, ristipuud jms. Maavalla Koja andmetel on Eestis ligikaudu 550 hiie- ja 2500 muud ajaloolist looduslikku pühapaika, millest muinsuskaitse all on neljandik.

Läinud aasta augustis tegi Maavalla Koda Kultuuriministeeriumile ettepaneku riikliku hiite programmi algatamiseks. Ettepaneku ja lisamaterjalidega saab tutvuda aadressil: http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=38&id=347&op=lugu

Maavalla Koda