[text]
Täna on

Hulk poliitika- ja kultuuritegelasi Soomest, Eestist, Ungarist, Ameerika Yhendriikidest, Suurbritanniast ja Rootsist pöördus Vene Föderatsiooni võimude ja maailma avalikkuse poole yleskutsega lõpetada mari rahva poliitiliste ja kultuuriliste õiguste ahistamine Mari Eli Vabariigis Venemaal.

Pöördumise autorid mõistavad hukka rynded Mari demokraatliku opositisooni esindajate vastu ning nõuavad Venemaa keskvalitsuselt resoluutsust nende isikute väljaselgitamiseks, kes tungisid jõhkralt kallale väljapaistvale mari kultuuritegelasele, Maarjamaa Risti kavalerile Vladimir Kozlovile.

V. Kozlov on rahvusvahelise soome-ugri ajalehe Kudo+Kodu peatoimetaja, Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee liige ja yle-venemaalise maride kaasmaalaskonna yhenduse juht.

Pöördumise autorid kutsuvad inimõiguste organisatsioone kogu maailmas toetama seda nõudmist. Igayhel on võimalus yhineda selle pöördumisega Internetis aadressil http://www.ugri.info/mari/ . 

Täna pärastlõunaks on Interneti teel yleskutsele alla kirjutanud veel 699 inimest 29 riigist. Yle kolmesaja allkirja on tulnud Eestist, yle kahesaja Soomest. Paarikymne allkirjaga on esindatud USA, Saksamaa ja Ungari. Kymmekond allkirja on saadetud Suurbritanniast ja Belgiast. Allkirju on tulnud ka Venemaalt, Ukrainast, Poolast, Slovakkiast ja Rumeeniast.

Allakirjutanute hulgas on ka enamik soome-ugri päritolu europarlamendi saadikuid, näiteks Soome delegatsiooni juht Europarlamendi juures Piia-Noora Kauppi jpt. Kaugemad allkirjad on tulnud Austraaliast, Jaapanist ja Mehhikost.

Pöördumisega on kirjanikke - Teet Kallas, Maimu Berg, Udo Uibo, Enn ja Helga Nõu jpt ja yliõpilasi, ent ka inimesi paljudelt muudelt elualadelt, näiteks saami filmirezissöör Paul Anders Simma. Allkirjade kogumine jätkub.

Pöördumine mari rahva kaitseks ilmus 22. veebruaril Eesti Päevalehes ja ajalehes Helsingin Sanomat. See oli reageering Moskva mari kaasmaalaskonna läkitusele 7. veebruarist.

Vastavalt läkitusele ei ole Mari Eli Vabariigi võimuorganid varasematel analoogilistel opositsioonitegelaste läbipeksmise juhtudel syydlasi välja selgitanud.

Mari kaasmaalaskond pöördus Marimaa saadikute poole Vene riigiduumas nõudmisega astuda samme poliitilise terrori lõpetamiseks ja kõigi kodanike seaduslike õiguste tagamiseks Mari Eli Vabariigis.

Mari kaasmaalaskond palub oma läkituses rahvusvahelist yldsust ja eeskätt soome-ugri rahvaid Eestis, Soomes ja Ungaris võtta sõna mari rahva õiguste kaitseks Marimaal.

Yhine pöördumisega


Roheline Värav