[text]
Täna on

Ajakirja Loodus radokuises numbris on avaldatud artikkel sirvilaudadest ja maarahva ajaarvamisest. Selleaastase sirvikalendri koostajad Auli Kytt ja Ahto Kaasik ning Looduse vastutav toimetaja Helen Arusoo arutlevad yhises vestlusringis seeyle, kuidas sirvide abil oma tegemisi tulemuslikumalt kavandada. Sirvilaudadest pole abi yksnes kodustes asjades. Näiteks sattus Eesti euroreferendum sirvide kohaselt päevale, mille väe tõttu pole meil seal pikka pidu - kas astume liidust varsti ise välja, või aitame kaasa selle lagunemisele.

Artiklit ilmestavad nii vanade kui uute sirvide pildid ja põnevad kommentaarid. Lyhendatud looga saab tutvuda aadressil: http://www.loodusajakiri.ee/loodus/artikkel682_643.html

Maavalla Koda